RESULTATEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN
HET PROGRAMMA

De doeltreffendheid van Narconon en de invloed van haar activiteiten zijn de redenen waarom het Narconon Programma zoveel respect en steun geniet bij politie, maatschappelijke organisaties, overheidsfunctionarissen, studenten en natuurlijk de gewone man.

■ Er zijn Narconon drugsvoorlichtingsgroepen en rehabilitatiecentra in vijf continenten.

■ Meer dan 160 overheidsinstanties en organisaties over de hele wereld zijn met Narconon gaan samenwerken en maken gebruik van haar methodes.

■ Narconon heeft bijna 40.000 verslaafden van hun verslaving afgeholpen en drugsvoorlichting gegeven aan meer dan 16 miljoen scholieren.

Narconon Arrowhead heeft stageplekken beschikbaar gesteld aan hulpverleners uit 20 verschillende landen en 47 staten van de VS. Een opleiding bij Narconon als specialist op het gebied van rehabilitatie is officieel erkend.

Narconon materialen zijn nu beschikbaar in 18 verschillende talen.

De personeelsleden van Narconon werken samen met mensen van allerlei rassen, geloofsovertuigingen, culturen en beroepen. Narconon heeft agenten opgeleid van de Drug Enforcement Administration en de Dangerous Drugs Board op de Filippijnen. Ze heeft samengewerkt met het leger en de marine in Zweden, heeft lezingen gegeven op internationale conferenties over rehabilitatie en preventie en samengewerkt met politiekorpsen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en jongerengroeperingen over de hele wereld.

Tegenwoordig is de behoefte aan doeltreffende rehabilitatiemethodes groter dan ooit tevoren. Om nog meer te kunnen bereiken is Narconon intensief gaan samenwerken met maatschappelijke leiders, gezondheidsspecialisten en regeringsinstanties over de hele wereld. Hieronder een aantal officiële erkenningen en steunbetuigingen aan het Narconon Programma.

OVERHEDEN

Als voorzitter van de Senate Select Committee on Substance Abuse wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u en uw organisatie te danken voor het werk dat u gedaan heeft in uw strijd tegen alcohol- en drugsmisbruik. Dankzij deze hardwerkende mensen van Narconon en andere soortgelijke organisaties, kan de droom die wij nu hebben van een drugsvrije samenleving ooit werkelijkheid worden.

De prestaties van Narconon spreken voor zich. De brieven van mensen die aan het programma hebben deelgenomen zijn een complete steunbetuiging aan Narconon. De unieke manier waarop Narconon verslaafden helpt om van hun verslaving af te komen in relatief korte tijd, is opmerkelijk.

De strijd tegen alcohol- en drugsmisbruik moet een gezamenlijke inspanning worden van zowel de officiële instanties als de privé klinieken. Ik ben er trots op dat ik aan Narconon verbonden ben en ik wil iedereen verzoeken mee te doen aan de strijd tegen alcohol- en drugsmisbruik. – Senator in de VS

De resultaten die u bereikt zijn indrukwekkend. Het is erg positief en leerzaam geweest om voormalige cliënten van Narconon te ontmoeten, mensen die van hun verslaving zijn afgekomen en een nieuw leven hebben kunnen opbouwen. – Lid van het Parlement, Zweden

De ellende die veroorzaakt wordt door drugs blijft een van de moeilijkste en grootste uitdagingen die onze samenleving nog moet overwinnen. Deze eindeloze cyclus van wanhoop moet doorbroken worden en alleen door het keiharde werk van mensen en organisaties zoals die van u, kunnen wij deze strijd winnen. In de afgelopen 25 jaar bent u actief betrokken geweest bij drugspreventie en drugshulpverlening en bij het geven van voorlichting aan mensen die slachtoffer zijn geworden van drugs. Sinds de oprichting in 1966 zijn er nu Narconon centra in landen over de hele wereld, wat een duidelijk bewijs is van het feit dat uw programma’s en methodes doeltreffend zijn. – Voormalig gouverneur van de staat Californië, VS

MEDICI

Narconon bezet een unieke positie op het gebied van drugsrehabilitatie. Er wordt verslaafden een relatief pijnloze afkick geboden – iets wat de meeste verslaafden en professionals voor onmogelijk houden. Narconon heeft bruikbare programma’s ontwikkeld die de belastingbetaler niets hebben gekost in een tijd dat de regering (van de VS) miljarden dollars heeft geïnvesteerd in experimentele behandelingen die onvoldoende resultaten hebben opgeleverd. – Arts, specialist op het gebied van drugsrehabilitatie.

Ik heb tot nu toe bijna 4.000 mensen door het Hubbard Detoxprogramma heen geholpen. Ik kan zonder enige twijfel verklaren dat het werkt. Het is nog steeds de enige behandeling die de gevolgen van opgehoopte drugsresten aanpakt. Er is niets anders dat werkt. – Arts in de VS

Tijdens mijn werk heb ik de gelegenheid gehad om uit de eerste hand de resultaten van het Narconon Detoxprogramma te observeren en kan niet anders zeggen dan dat zij wonderbaarlijk zijn. Wat het meest gezegd wordt door mensen die het programma gedaan hebben, is dat zij geen last meer hebben van chemische stoffen die hen van de werkelijkheid afsloten. Zij vertellen dat zij zich geestelijk veel helderder voelen en nieuwe hoop hebben voor de toekomst. Nadat zij het programma hebben afgesloten is hun leven gelukkiger, gezonder en productiever. – Arts in de VS

WIJ VINDEN UW INFORMATIE EN RESOURCES over de GEVOLGEN VAN DRUGS van ONSCHATBARE WAARDE en GEMAKKELIJK TE BEGRIJPEN.

Ik ben al vijftien jaar lang als arts verbonden aan het Narconon programma. De afgelopen tien jaar heb ik de resultaten bestudeerd die bereikt zijn door het toepassen van een detoxprogramma, ontwikkeld door L. Ron Hubbard, waarbij gebruik gemaakt wordt van vitamines, sauna en lichamelijke oefening als onderdeel van het Narconon programma. Narcononcliënten met een voorgeschiedenis van middelmatig tot extreem zwaar drugsgebruik, vertoonden als gevolg van deze behandeling een opmerkelijke verbetering in alertheid, helder denken en een algehele gezondheid. De meesten van hen melden ook dat zij heel veel minder behoefte hebben aan drugs of alcohol. Uit gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn naar de methode is gebleken dat het succesvol is bij het verminderen van de concentratie van verschillende drugsresten en giftige stoffen in de vetweefsels van het lichaam en ik beveel het gebruik van de methode van harte aan als een doeltreffend hulpmiddel bij de behandeling van verslaving. – Arts, Canada

Ik heb me jarenlang met de lastige taak beziggehouden om drugsverslaafden te rehabiliteren. Ik heb diverse rehabilitatieprogramma’s bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat we met het Narconon een werkbaar programma in handen hebben.

Uit een onderzoek die in Spanje gedaan werd door een onafhankelijke sociologisch onderzoekscentrum, bleek dat 78% van de mensen die het programma hadden voltooid, twee jaar daarna nog steeds clean waren. In een ander onderzoek, dat gedaan werd in Zweden, kwam men tot de conclusie dat 80% van de mensen die het gehele Narconon programma hadden gedaan vijf jaar daarna nog steeds clean waren.

Voordat de mensen met het Narconon Programma begonnen, pleegde 62.2% overvallen en verkocht 73% ervan drugs, aldus het Spaanse onderzoek. Na het Narconon Programma was dat percentage teruggebracht tot 0. Met andere woorden, 100 procent van de mensen pleegde na het programma geen misdrijven meer.

Ik heb keer op keer verslaafden aan het Narconon Programma zien beginnen en er drugsvrij vanaf kwamen. – Arts in de VS

ORDEHANDHAVING

In het Narconon Programma worden de verslaafden van de drugs afgeholpen zonder enige vervangende middelen. Dit betekent veel omdat je een programma hebt dat het probleem van drugsverslaving in de samenleving verhelpt, gezinnen weer bij elkaar brengt en het probleem van misdaad daarmee aanpakt. Ik ondersteun het Narconon programma en verzoek u dringend dat ook te doen. – Vice Squad Commander

Ik zal zeker toepassen wat ik geleerd heb bij toekomstige onderzoeken en lezingen op scholen. Dankzij de Narconon Cursus “Leer hoe je beter kunt leren” is er niets wat mij tegen kan houden succesvol te zijn. Ik adviseer al mijn collega’s deze cursus te volgen. Ga vooral door met jullie goede werk. – Politie Inspecteur, Zuid-Afrika

GEMEENSCHAPSLEIDERS

Ik schrijf deze brief na vier jaar lang werkzaam te zijn geweest als Officier van Justitie bij de Federal Department of Justice en 13 jaar bij de rechtbank van deze provincie. Naar mijn mening is Narconon een van de weinige organisaties die met succes heroïneverslaafden helpen van hun verslaving af te komen. Alle overheidssteun die deze groep kan krijgen zal naar mijn idee goed besteed zijn. – Provinciale rechter in Canada

Uw programma heeft wederom een erg waardevolle werknemer in mijn bedrijf geholpen om van zijn verslaving af te komen. Dit komt niet zo vaak voor in ons bedrijf, maar als dat wel zo is dan zijn wij blij dat jullie er zijn. Deze man was een technicus die zijn werk goed beheerste, maar de verhoudingen op het werk werden minder doordat hij een alcoholprobleem had en hij vervolgens drugs ging gebruiken. Om te voorkomen dat de kwaliteit van zijn werk achteruit ging stuurden we hem naar Narconon. Zijn probleem is opgelost en hij is weer helemaal de oude. – Directeur