EAST GRINSTEAD, VERENIGD KONINKRIJK

Opening van het Continentaal Narconon-centrum in het Verenigd Koninkrijk, begin van een Nieuw Tijdperk van Drugsrehabilitatie

5 SEPTEMBER 2015

Op het platteland van East Sussex keert de hoop weer terug met de opening van een functioneel gebouwencomplex van Narconon dat zowel bestemd is voor het rehabiliteren van drugsverslaafden als het opleiden van de volgende generatie rehabilitatie-specialisten van Narconon, waarbij tegelijkertijd Engeland wordt geholpen om van de overstelpende epidemie af te komen van drugsverslaving. De opening werd mogelijk gemaakt door gulle bijdragen van de leden van de International Association of Scientologists.

Onder het gejuich van honderden sympathisanten die zich bij het gebouw in East Grinstead hadden verzameld, werd op zaterdag 5 september 2015 het lint doorgeknipt bij een Narconon drugsrehabilitatiecentrum in het Verenigd Koninkrijk dat in de toekomst voor andere centra als model gaat dienen. Met dit gebouw kan een uiterst doeltreffende omgeving worden geboden waarin mensen geholpen kunnen worden om zich uit de greep van verslaving te bevrijden terwijl er tegelijkertijd personeel van Narconon wordt opgeleid dat uit heel het Verenigd Koninkrijk komt.

Sympathisanten, hoogwaardigheidsbekleders en gasten hadden zich bij het personeel van Narconon gevoegd voor de officiële opening van het nieuwe Continentale Centrum voor Rehabilitatie en Training op het gebouwencomplex dat op een terrein ligt van 3,6 hectare in de buitenwijken van het stadje Maynards Green.

 

De beroemde rehabilitatiemethoden van Narconon waarbij geen drugs of medicijnen worden gebruikt, zijn gebaseerd op de onderzoekingen en de geschriften van de Grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard en zullen worden geleverd in een ongestoorde omgeving die ongeveer 3,6 hectare grond omvat in een landelijk gebied in de buurt van het stadje Maynards Green. De opening ervan vindt plaats in een opwindende tijd waarin het netwerk van Narconon zich over de hele wereld aan het uitbreiden is.

De President van de Association for Better Living and Education International (ABLE) was aanwezig om de officiële opening te verrichten. “Dit nieuwe Narconon-centrum levert niet alleen rehabilitatiediensten, maar dient ook als een modelcentrum waar personeel kan worden opgeleid voor komende Narconon-centra die door het gehele Verenigd Koninkrijk verspreid komen te liggen,” zei ze. “Honderden miljoenen levens zijn door illegale drugs verwoest en veel van die levens zijn te vroeg geëindigd. Samen kunnen we de ellende die met verslaving gepaard gaat veranderen en ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk over de hele wereld bekend wordt als het land dat voorop loopt om een drugsvrije samenleving te bewerkstelligen.”

De Algemeen Directeur van Narconon Verenigd Koninkrijk, Mevr. Sheila MacLean, vatte de betekenis van die dag kernachtig samen met de woorden: “In dit nieuwe en geweldige gebouwencomplex beschikken we over de ideale omgeving om zowel mensen van drugs af te helpen alsook om professionals op te leiden die dit effectieve programma in hun eigen gemeenschap gaan leveren. Het is nu onze verantwoordelijkheid om voor het welzijn van de samenleving er gebruik van te maken. En dat zullen we dan ook doen.”

Het tijdstip van de opening van Narconon Verenigd Koninkrijk had niet beter uit kunnen komen aangezien het in een periode werd geopend waarin het drugsprobleem in heel het Verenigd Koninkrijk tot epidemische proporties is toegenomen.

“De resultaten van een enquête die in 2014 op nationale schaal over drugs werd uitgevoerd zijn onthutsend,” aldus de burgemeester van East Grinstead, Dick Sweatman, tegen degenen die voor de opening bijeen waren gekomen. “Tegenwoordig gebruiken meer dan 3 miljoen mensen in dit land illegale drugs. En als je zou denken dat dit alleen een probleem is voor de kansarme mensen in de binnensteden: 40 procent van de gebruikers komt uit de hogere sociale klassen van de samenleving. Er zijn in dit land nu al meer dan een miljoen druggebruikers die een probleemgeval vormen. Dit neemt epidemische proporties aan.”

De heer Sweatman voegde er nog aan toe dat hij waardeert dat het Narconon-programma “uitvoerig is en alle aspecten behelst die nodig zijn om iemand weer op eigen benen te laten staan en hem ook de tools leert om dat zo te houden en in het leven te slagen. Dit is niet alleen een drugsrehabilitatiecentrum waar een uiterst succesvol programma wordt geleverd, het dient ook als opleidingscentrum om Narconon-specialisten te mobiliseren die dit drugsprobleem kunnen aanpakken.”

Bij de opening van het Narconon-centrum werden de gasten ook toegesproken door Dr. Basant K. Puri, professor in de medicijnen in het Hammersmith Ziekenhuis en het Imperial College in Londen, die aan het hoofd staat van de Lipid Neuroscience Group in het Imaging Sciences Department van de Medische Faculteit. Dr. Puri uitte veel lof voor de drugs- en medicijnvrije benadering van Narconon bij het rehabiliteren van verslavingen.

“Uit eigen ervaring en uit mijn eigen research heb ik gezien dat een allesomvattende en natuurlijke benadering de juiste oplossing is”, aldus Dr. Puri, “en dat als je iemand die verslaafd is vervangende of aanvullende drugs geeft, je de verslaving en ellende alleen maar verergert. Ik moet zeggen dat de heer Hubbard iemand was die zijn tijd ver vooruit was.”

Steven Taylor, Parochiaal Raadsman in Heathfield en Waldron (Engeland) verwelkomde, namens de parochie, Narconon in haar nieuwe huisvesting. “Wij zijn ontzettend blij dat jullie hier zijn,” zei hij. “Wij wensen Narconon, haar medewerkers en de studenten zeer veel succes toe.”

De laatste spreker was Mevr. Diana Coad van de Nationale Raad voor Drugspreventie. “Ik kan naar waarheid zeggen dat het slagingspercentage van Narconon nergens door wordt overtroffen” benadrukte zij. “Ik heb heel veel mensen gezien die een programma hadden gedaan waar ze voor alcohol en drugs werden behandeld en die vervolgens door de draaideur weer regelrecht in hun vroegere leven terechtkwamen waarin ze drugs gebruikten. De overgrote meerderheid van mensen die echter het Narconon-programma hebben afgesloten leiden jaar in, jaar uit, een stabiel, ethisch en productief leven dat vrij is van drugs.

Ik zou de heer Hubbard dolgraag ontmoet hebben, omdat hij duidelijk een briljant en fascinerend mens, een leider en een vernieuwer was – en het succes van dit programma is te danken aan zijn ontdekkingen.”

Na de openingsceremonie en het doorknippen van het lint, zei Mevr. Coad, toen de gasten naar binnen stroomden om een rondleiding te krijgen door het centrum om meer over het programma te weten te komen: “Ik kan onmogelijk beschrijven hoe trots en blij ik ben, dat ik hier vandaag deel van kon uitmaken. De hele opening was bijzonder opwindend – dit gaat zoveel mensen helpen! Dit is het begin van ons gevecht tegen drugs, onze aanval tegen deze gevaarlijke giftige stoffen en het zal een oorlog zijn die we gaan winnen.”

Een gast uit Londen beloofde om “tegenover iedereen die ik te spreken krijg over deze kwestie, jullie rehabilitatieprogramma te promoten. Dit is echt de manier waarop je het moet aanpakken en zelfs de (Britse) regering erkent dit. Het feit dat jullie programma’s iets dergelijks promoten is ongelooflijk en volgens mij moet heel de wereld dit weten!”

Na het evenement voegde Dr. Puri hier nog aan toe: “Volgens mij is het echt van belang om een heleboel mensen van allerlei komaf te leren en te laten zien dat er voor de behandeling van drugsrehabilitatiepatiënten geen medicijnen nodig zijn.”

Een andere gast onder de aanwezigen was enorm geroerd en besloot het volgende: “Door de opening van dit nieuwe complex zie ik nu in dat drugsverslaving effectief zal worden aangepakt. Ik ken een zoon van een vriendin van me die aan drugs is verslaafd en ik zal haar over het centrum vertellen en ervoor zorgen dat hij hier terechtkomt.”

_________________

Bijna 50 jaar lang heeft Narconon diegenen geholpen waarvan men dacht dat ze vanwege drugsgebruik voor altijd verloren waren. De missie van Narconon is om mensen een effectieve weg te bieden om hen van hun drugsgebruik af te helpen en om de samenleving te helpen de wereldwijde plaag van drugs het hoofd te bieden.

Degenen die het programma volgen worden door Narconon beschouwd als “studenten” in plaats van “verslaafden” of “slachtoffers” en het enige doel is om de mensen van de tools te voorzien om met succes een leven te kunnen leiden dat vrij is van drugs. Er is met elk detail rekening gehouden zodat studenten de stabiliteit en het comfort krijgen dat ze nodig hebben om hun verslaving achter zich te laten en een leven op te bouwen zonder drugs.

Het Narconon-programma begint met een persoonlijke hulp stap waarbij geen medicijnen of andere drugs wordt gebruikt om iemand te helpen zo snel en comfortabel mogelijk van zijn drugsverslaving af te komen. Hierop volgt een heel bijzondere methode om iemand te ontgiften, die speciaal bestemd is om druggebruikers te helpen de achtergebleven stoffen, waardoor hunkeringen kunnen ontstaan, in het lichaam af te voeren. Tegelijkertijd wordt het lichaam met voedingssupplementen ondersteund. Het laatste deel van het programma bestaat uit een aantal cursussen voor Vaardigheden in het Leven, waardoor studenten de tools krijgen die nodig zijn om de rest van hun leven vrij van drugs te blijven.

Door gebruik te maken van audiovisuele tools om de geletterdheidsbarrières te omzeilen en duplicatie en begrip te bevorderen, werden er 23 instructiefilms in 29 verschillende dialecten en talen gemaakt voor de verschillende delen van het Narconon-programma.

_________________

De opening van dit nieuwe state-of-the-art Narconon-centrum in het Verenigd Koninkrijk werd mogelijk gemaakt door de gulle bijdragen door de leden van de International Association of Scientologists. Dit is de tweede van een aantal openingen van modelcentra van Narconon die er de komende weken gaan plaatsvinden. Ook op 5 september werd het Continentale Narconon-centrum Europa geopend op het platteland in Denemarken. Narconon Latijns-Amerika in Mexico – dat diensten aanbiedt aan 21 landen in Latijns-Amerika – wordt als volgende geopend, gevolgd door een Narconon gebouw boven op de bergen in Ojai in Californië, dat speciaal is opgezet om drugsrehabilitatiediensten aan kunstenaars en leiders in de samenleving te bieden.

Tegenwoordig zijn er in zo’n 23 landen op zes continenten Narconon-centra operationeel. Ga voor meer informatie naar narconon.org.