HOE DE A-R-C-DRIEHOEK TE GEBRUIKEN

De ARC-driehoek is niet gelijkzijdig. Affiniteit en realiteit zijn veel minder belangrijk dan communicatie. Men zou kunnen zeggen dat de driehoek begint met communicatie, waardoor affiniteit en realiteit tot stand worden gebracht.

In de Scientology religie hecht men veel belang aan de factor communicatie, omdat scientologen weten dat communicatie de brug is naar hogere staten van bewustzijn en geluk.

Deze drie termen affiniteit, realiteit en communicatie vormen tezamen begrip.

Ze zijn onderling afhankelijk van elkaar en wanneer de ene omlaag gaat, gaan de andere twee ook omlaag. Wanneer één punt van de ARC-driehoek omhoog gaat, gaan de andere twee ook omhoog.

De ARC-driehoek wordt op vele manieren toegepast bij het verbeteren van omstandigheden in het leven. Hij geeft antwoord op de vraag hoe je met iemand moet praten: als je de driehoek gebruikt en een onderwerp kiest waarmee de persoon met wie je praat het eens kan zijn, zal de affiniteit omhoog gaan en zal de communicatie beter worden.

Door gebruik te maken van het principe dat het omhoogbrengen van elke hoek van deze driehoek de andere twee hoeken omhoog zal brengen, kan men zijn relatie met iedereen verbeteren. Dit is de eerste stap bij het helpen van anderen.