HUWELIJKSPLECHTIGHEID MET DUBBELE RING

Vrienden.

We zijn hier bijeen

in ’t bijzijn

van deze getuigen

met het doel

om deze man

en deze vrouw,

(namen van bruid en bruidegom) rechtsgeldig in de echt te verbinden.

 

Als er onder u iemand is

die meent dat er redenen zijn

waarom dit niet mag plaatsvinden,

spreek dan nu, of zwijg voor eeuwig.

(Pauze)

 

Nu allen instemmen,

zullen we verder gaan.

 

(Naam van bruidegom)

is de realiteit

van de liefde

die jij voelt voor (naam bruid),

zodanig dat je die

bij ziekte en gezondheid,

in voor- en tegenspoed

kunt blijven creëren?

 

Ben je in staat om tekortkomingen

onder ogen te zien en te vergeven

zoals je ook haar

vele bewonderenswaardige

kwaliteiten zult prijzen?

(Antwoord)

 

En heb je je liefde

aan (naam van bruid) gecommuniceerd?

(Antwoord)

 

(Naam van bruid),

heb jij de liefde van

(naam van bruidegom) bevestigd?

(Antwoord)

 

(Naam van bruid), is de

realiteit van de liefde

die jij voelt voor (naam van bruidegom)

zodanig dat je die

bij ziekte en gezondheid,

in voor- en tegenspoed

kunt blijven creëren?

 

Ben je in staat

om tekortkomingen

onder ogen te zien en te vergeven

zoals je ook zijn

vele bewonderenswaardige

kwaliteiten zult prijzen?

(Antwoord)

 

En heb je je liefde

aan (naam van bruidegom)

gecommuniceerd?

(Antwoord)

 

(Naam van bruidegom),

heb jij de liefde van

(naam van bruid) bevestigd?

(Antwoord)

 

Dan kan ik nu zeggen

dat jullie,

door jullie beider liefde

en doordat jullie liefde

in realiteit overeenstemt

en jullie

deze twee prachtige

waarheden

aan elkaar hebben

gecommuniceerd,

de ARC driehoek

compleet hebben gemaakt

en daardoor

het enige ware huwelijk hebben voltooid

en geen enkel individu of groep van individuen

bezit de macht om er ook maar iets

aan toe te voegen of er aan te onttrekken.

 

Echter,

de wet en gewoonte

van onze maatschappij

vereisen

dat deze vereniging

publiekelijk

wordt aangekondigd en vastgelegd.

Het is mij een eer door jullie te zijn gekozen om

deze plechtigheid te voltrekken.

 

Het aanvaarden

van een eer als deze,

brengt een verantwoordelijkheid

met zich mee van

overeenkomstige grootte

en ik zou in die

verantwoordelijkheid

tekortschieten als ik

deze bijdrage

niet zou leveren;

niet aan hetgeen jullie

reeds hebben gecreëerd, dat kan niemand,

maar zodat de voortdurende creatie

ervan op jullie toekomstig tijdspoor bestendig blijft.

 

De mens is ooit begonnen

symbolen te gebruiken

om zich wijze en

belangrijke waarheden

in het geheugen te prenten,

in de hoop

dat deze symbolen

een altijd-aanwezige herinnering zouden blijken

voor de noodzaak van een ononderbroken

creatie van onze verlangens

 

En ik ben er zeker van

dat het de enige huidige wens is

van jullie beiden,

dat de liefde

die je hebt geschapen

de realiteit zal behouden

in de jaren

die voor je liggen.

 

Getuige (van de bruidegom of bruidsmeisje), heb jij een ring?

(Antwoord)

 

Mag ik die hebben?

(Neemt de ring in ontvangst.)

 

Dank u wel.

 

Getuige

(van de bruid of bruidsmeisje),

heb jij een ring?

(Antwoord)

 

Mag ik die hebben?

(Neemt de ring in ontvangst.)

 

Dank u wel.

(Houdt de ringen omhoog tussen de duim

en wijsvinger van iedere hand.)

 

Deze ringen

bestaan uit cirkels,

en de cirkel is

sinds onheugelijke tijden

het embleem geweest

van bestendigheid.

In feite geeft het

tijd en ruimte weer

– en die zijn zonder eind.

 

Ik wil dat je

deze emblemen

goed bekijkt en

in het midden ervan

een ARC-driehoek opmockt.

 

Heb je het gedaan?

(Antwoord)

 

Dank u wel.

 

Zolang deze emblemen

bij je blijven, wil ik

dat jullie de driehoek

in het midden blijven zien

als een herinnering

dat de realiteit

van hun symboliek

van duurzaamheid

alleen blijft bestaan

zolang de driehoek

ongebroken blijft .

 

Ik zou graag zien

dat jullie met elkaar een verbond aangaan

om nooit je ogen te sluiten

en te gaan slapen

over een gebroken driehoek.

Heel elke breuk

met de realiteit van jullie liefde

door communicatie.

Als je dat zult doen,

zullen deze emblemen

van wat jullie vandaag ervaren

als jullie grootste verlangen,

op jullie tijdspoor

in de toekomst een realiteit blijven.

 

Laten we doorgaan.

 

(Naam van bruidegom),

wil jij deze ring nemen

en met de volgende woorden

aan de vinger van

(naam van bruid) doen.

 

“Met dit symbool

van mijn liefde,”

(Antwoord)

 

“Neem ik jou,

(naam van bruid),”

(Antwoord)

 

“als mijn ware

en wettige echtgenote.”

(Antwoord)

 

“Ik beloof je

deze liefde,”

(Antwoord)

 

“altijd levend, altijd werkelijk te houden.”

(Antwoord)

 

(Naam van bruid),

wil je deze ring nemen

en met deze woorden

aan de vinger van

(naam van bruidegom) doen.

 

“Met dit symbool

van mijn liefde,”

(Antwoord)

 

“Neem ik jou,

(Naam van bruidegom),

(Antwoord)

 

“als mijn ware

en wettige echtgenoot.”

(Antwoord)

 

“Ik beloof je

deze liefde,”

(Antwoord)

 

“altijd levend, altijd werkelijk te houden.”

(Antwoord)

 

En nu

in de naam van de

Scientology Kerk,

verklaar ik jou,

(naam van bruidegom),

en jou,

(naam van bruid),

waarlijk en wettig

tot man en vrouw.

 

Ik verzoek jullie deze plechtigheid

met jullie lippen te verzegelen.

(Wacht op de kus.)

 

En ik wil een ieder

hier aanwezig vragen

zich bij mij aan te sluiten

deze plechtigheid te zegenen

Maak het postulaat dat

dat het huidige vertrouwen in elkaar en

de huidige liefde voor elkaar,

elk jaar opnieuw

steeds sterker zal worden.

(Pauze)

 

Hebben jullie dat gedaan?

(Antwoord)

 

Dank je.

 

(Wees de eerste die hen

beide feliciteert en de eerste die de bruid

als Mevrouw aanspreekt.)

 

L. Ron Hubbard