WIE WAS L. RON HUBBARD?

L. Ron Hubbard was schrijver, filosoof, filantroop en de Grondlegger van de Scientology religie. Hij werd geboren op 13 maart 1911 in Tilden, Nebraska, en overleed op 24 januari 1986.

Zijn lange en avontuurlijke weg vol ontdekkingen begon al op jonge leeftijd. Hij werd door zijn moeder, die goed opgeleid was, onderwezen en was met het lezen van Shakespeare, de Griekse filosofie en een reeks van latere klassieke werken zijn leeftijd ver vooruit. Toch bestonden zijn kinderjaren niet alleen uit het lezen van boeken. Toen hij met zijn ouders naar Helena, Montana, verhuisde,temde hij al gauw wilde paarden, samen met de beste plaatselijke cowboys.

Als nieuwsgierige knaap sloot hij, in wat toen nog het ruwe en woelige Amerikaanse Westen was, al gauw vriendschap met de inheemse Zwartvoet indianen. Van een plaatselijke medicijnman leerde hij de overgeleverde kennis en gebruiken van de stam en verwierf hij zelfs de zeer zeldzame status van bloedbroeder. Op dertienjarige leeftijd onderscheidde hij zich nog meer door de jongste Eagle Scout van het land te zijn, en mocht hij de Amerikaanse padvinders vertegenwoordigen tegenover president Calvin Coolidge van de Verenigde Staten.

Maar waardoor de jonge Ron Hubbard zich het meest onderscheidde van anderen, was door zijn onverzadigbare nieuwsgierigheid in combinatie met een aangeboren verlangen om de conditie waarin de mens zich bevond, te verbeteren.

Iemand die precies die kwaliteiten zag, was luitenant-kapitein ter zee Joseph C. Thompson, een leerling van Sigmund Freud en de enige Amerikaanse marineofficier die psychoanalyse in Wenen had gestudeerd. Hij introduceerde de jonge L. Ron Hubbard tot de freudiaanse theorie.

Hoewel hij van nature al sterk gefascineerd was in het doorgronden van het menselijk verstand, vertrok Ron toch met veel onbeantwoorde vragen.

Toen zijn vader, die marinecommandant was, naar de Stille Zuidzee werd gezonden, begon Ron aan de eerste van zijn vele tochten naar Azië. Toen hij 19 was had hij al meer dan 350.000 km gereisd, voornamelijk door China en India. Hij was één van de weinige Amerikanen die werd toegelaten tot de befaamde Tibetaanse lamakloosters in de westelijke heuvels van China en studeerde daar zelfs bij de laatste nazaten van de koninklijke magiërs van het hof van Kublai Khan. Maar ondanks alle wonderen die hij aanschouwde, moest hij toch tot de conclusie komen dat de legendarische wijsheid van het Oosten in gebreke bleef, bij het terugdringen van de armoede en de menselijke ontberingen die overvloedig in deze overbevolkte gebieden aanwezig waren.

Toen hij in 1929 naar Amerika terugkeerde, hervatte Ron zijn scholing en schreef zich in op de George Washington Universiteit. Hij studeerde daar wiskunde en bouwkunde en nam verder deel aan de één van de eerste colleges over kernfysica en moleculaire verschijnselen. Hoewel dit aanvankelijk niet zijn meest favoriete studieonderwerpen waren, leerden ze hem onderzoeksmethoden die hij kon gebruiken bij het ontrafelen van de nog onbeantwoorde vragen over het menselijk verstand en het leven. Sterker nog, L. Ron Hubbard was de eerste persoon die de wetenschappelijke methodologie losliet op de eeuwenoude vragen over het bestaan.

Buiten zijn universiteit werd hij ook een van de opmerkelijkste pioniers van de Amerikaanse luchtvaart en een sensationele stuntvlieger in het Midwesten. Uiteindelijk moest hij echter, gezien de opvattingen in de psychologiefaculteiten van de westerse samenleving, tot de conclusie komen dat ook de westerse academici geen antwoorden hadden.

Zoals hij later schreef:

"Het was overduidelijk dat ik te maken had met een samenleving die minder over het verstand wist, dan de meest primitieve stammen waarmee ik ooit in contact was gekomen. Omdat ik ook wist dat oosterse mensen niet zo diep in de raadselen van het verstand waren doorgedrongen als ik verwacht had, wist ik dat ik veel onderzoek te doen had."

Om toch in staat te zijn om dat onderzoek te kunnen financieren tijdens de Crisis van de jaren ´30, begon Ron Hubbard aan een literaire carrière die zich over 50 jaar zou uitstrekken. En rond 1935 was hij een van de meest gelezen auteurs in de hoogtijdagen van de Amerikaanse pulp fiction. Hij schreef ook een aantal zeer bekende filmscripts in het gouden tijdperk van Hollywood. Hij wordt nog steeds geroemd vanwege zijn scripts die hij voor verschillende bekende films schreef, waaronder een film met de bekende acteur Clark Gable.

Maar ondanks dat verloor hij nooit zijn belangrijkste zoektocht uit het oog en hij zette zijn onderzoek voort met expedities naar verre en onbekende landen. Uiteindelijk bestudeerde hij 21 volkeren en culturen om de onderliggende "gemeenschappelijke noemer van het bestaan" te kunnen isoleren, waarop hij een werkbare filosofie wilde ontwikkelen die de mens vooruit zou helpen. In begin 1938 isoleerde hij die algemene noemer: het was de drang om voort te bestaan!

Het idee dat voortbestaan een belangrijke drijvende kracht was voor alle dingen die leven, was niet nieuw. Dat al het leven uiteindelijk en alleen maar probeerde voort te bestaan – dat was wel totaal nieuw. Ron publiceerde zijn ontdekking oorspronkelijk in een manuscript genaamd "Excalibur”. Hij besloot om het manuscript niet te publiceren omdat er geen feitelijke methode voor verbetering in werd beschreven, maar ondanks dat was het een filosofische maatstaf waarmee alle toekomstige onderzoek getoetst kon worden.

Als bevestiging voor zijn ondernomen ontdekkingsreizen van die periode, werd Ron in 1940 toegelaten tot de beroemde Explorers Club, waar hij plaatsnam tussen de bekendste ontdekkingsreizigers uit zijn tijd. Hierna werden alle verkenningstochten uitgevoerd onder de vlag van de Explorers Club – waaronder een ontdekkingsreis naar Alaska in 1940. Verder deed hij een baanbrekende studie over de Indianenstammen die langs de kust van de Stille Oceaan leefden, maar hij ontwierp ook het prototype van een navigatiesysteem dat nog voor tientallen jaren op zee en luchtwegen gebruikt zou worden.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd Ron luitenant bij de Amerikaanse Marine. Oorspronkelijk deed hij in Australië dienst als een hooggeplaatste Officier bij de Amerikaanse Inlichtingendienst. Bij zijn terugkeer naar de Verenigde Staten (als eerste Amerikaanse slachtoffer van de strijd in de Zuidelijke Oceaan) werd hij onderscheiden en vervolgde hij zijn dienst in zowel de Grote Oceaan als Atlantische Oceaan, waarbij hij anti-onderzeeboot fregatten leidde en bemanningen trainde voor amfibische landingen. Hoewel hij zeer hoog onderscheiden werd voor zijn diensten in oorlogstijd, raakte hij diep bedroefd door de daaruit voortvloeiende slachting en onmenselijkheid. Zodoende nam hij zich voor zijn inspanningen om de menselijke toestand te verbeteren te verdubbelen. Aldus vervolgde hij zijn onderzoek zelfs door de donkerste dagen van 1943 en 1944.

Gedeeltelijk blind en lam van de verwondingen die hij in de oorlog oplieg, werd luitenant L. Ron Hubbard in 1945 gediagnosticeerd als permanent ongeschikt en werd hij opgenomen in het ziekenhuis in Oakland, Californië. Tegen die tijd had hij echter de eerste praktische procedures ontwikkeld voor het verlichten van trauma. Hij testte deze procedures op voormalige krijgsgevangenen die, ondanks intensieve medische behandeling, hun gezondheid niet hadden herwonnen. Door toepassing van de eerste technieken van Dianetics om “mentale barrières” weg te nemen die het reageren op medicijnen in de weg stonden, herstelden al diegenen die Ron behandelde snel (en tot ieders verbazing) na een standaard medische behandeling. Gebruikmakend van dezelfde procedures, herwon hij eveneens zijn eigen gezondheid, tot grote verbijstering van de medische onderzoekers.

Nadat de vrede was hersteld begon Ron opnieuw de werkzaamheid van Dianetics te testen en wel op honderden mensen uit alle geledingen van het leven. Na verdere verfijning in dat “laboratorium van de echte wereld”, schreef hij een verhandeling waarin hij zowel de onderliggende theorie als de technieken in detail uiteenzette. Die verhandeling werd Dianetics: De Oorspronkelijke These. Exemplaren van het manuscript werden aanvankelijk verspreid in medische en wetenschappelijke kringen. In een mum van tijd werden die exemplaren echter gretig gekopieerd en doorgegeven aan anderen, totdat Ron's Oorspronkelijke These letterlijk in omloop was over de hele wereld.

Om tegemoet te komen aan de waarachtige stortvloed van vragen van lezers, werd Ron vervolgens gedwongen om een definitieve tekst over het onderwerp te schrijven. Dus begon hij te werken aan Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, het eerste begrijpelijke boek dat ooit was geschreven over het menselijk verstand. Uitgebracht op 9 mei 1950 belandde het werk onmiddellijk op de New York Times bestsellerlijst en leidde het tot de vorming van zo´n 750 Dianetics groepen van kust tot kust. Het inspireerde ook de vorming van Dianetics stichtingen in zes Amerikaanse steden om te assisteren bij Ron's vooruitgang van het onderwerp.

Die vooruitgang was snel, systematisch en op zijn minst net zo onthullend als hetgeen eraan voorafging. Voor de uitbreiding van het laatste hoofdstuk van Dianetics, waarin Ron schreef over de plannen om "verder onderzoek naar de levenskracht" te vervolgen, deed hij weldra onderzoek naar steeds meer bewijzen dat die levenskracht van nature spiritueel was en zich uitstrekte over meer dan één leven. Of zoals hij het formuleerde:

“Naarmate zij zich ontwikkelt, lijkt Dianetics steeds meer in staat te zijn om uiteindelijk in contact te komen met de vaak gepostuleerde, maar nooit grondig waargenomen, gemeten en ervaren menselijke ziel.”

De verklaring bleek helemaal juist is en, met verder onderzoek in het najaar van 1951 en 1952, kon Ron inderdaad in contact treden met de menselijke ziel en had hij een manier gevonden om deze te ervaren. Aldus was de Scientology religie geboren als “de studie en behandeling van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

Eind jaren vijftig bleef Ron steeds dieper graven naar de aard en het potentieel van de geest, terwijl hij de ontdekkingen vastlegde in opgenomen lezingen, technische uitgaven, artikelen en boeken. Met een evenredig groeiende gemeenschap van scientologen, werden er Scientology Kerken geopend in de Verenigde Staten, Europa, Australië en Zuid-Afrika. Zodoende overzag hij zowel de wereldwijde groei van Scientology en werkte hij aan het systematiseren van een nauwkeurige en standaard route waarlangs individuen omhoog konden gaan naar hogere staten van bewustzijn.

Aangezien Scientology het leven als geheel omvat, is er geen enkel aspect van het bestaan van de mens dat in het daaropvolgende werk van L. Ron Hubbard niet wordt behandeld. Wonende in Groot-Brittannië, daarna aan boord van een schip voor onderzoek in de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied alvorens terug te keren naar de Verenigde Staten, ontwikkelde hij uit het groter geheel van Scientology procedures een collectie technieken ten behoeve van maatschappelijke verbetering. Ter illustratie:

  • L. Ron Hubbard’s methode voor de rehabilitatie van drugsverslaafden worden thans toegepast in zo’n 50 landen. Die heeft bewezen vijf keer effectiever te zijn dan alle andere soortgelijke programma’s.

  • Zijn programma voor het rehabiliteren van criminelen wordt momenteel internationaal in meer dan 2000 gevangenissen en strafinrichtingen toegepast en heeft een vermindering van recidive van 80 procent teweeggebracht.

  • Zijn technologie voor het leren lezen en schrijven en wordt in meer dan 70 landen geleverd.

  • L. Ron Hubbard's alom geprezen morele code en handleiding voor een beter leven, De Weg naar een Gelukkig Leven, is niet-religieus en is uitsluitend gebaseerd op gezond verstand. Het is statistisch bewezen dat het de neerwaartse morele trends in gehele gemeenschappen kan omkeren. Er zijn inmiddels enkele honderden miljoen exemplaren verspreid in meer dan 90 talen in meer dan 150 landen.

Maar natuurlijk kan het grotere verhaal van L. Ron Hubbard alleen maar afsluiten met zijn voltooiing van zijn voornaamste onderzoek. Vóór zijn overlijden in 1986, heeft hij alle Dianetics en Scientology materialen gesystematiseerd voor toepassing in alle lagen van de samenleving en tot uiterste spirituele hoogten.

Vandaag de dag bestaan deze materialen uit tientallen miljoenen gepubliceerde woorden, opgenomen lezingen en films. Met meer dan 250 miljoen exemplaren van zijn werken in omloop heeft L. Ron Hubbard een beweging geïnspireerd die miljoenen sterk is en verspreid is over alle continenten.

Als bewijs van de werkbaarheid van zijn nalatenschap zien we de wonderen van zijn technologie en zijn miljoenen vrienden over de hele wereld die die nalatenschap voortzetten. Beide blijven elke dag in aantal groeien en bevestigen anderzijds wat Ron verklaarde in zijn eigen essay, "Mijn filosofie":

“Ik help graag anderen en reken het tot mijn grootste genoegen in het leven wanneer iemand zich bevrijdt van de schaduw die zijn dagen somber maakt.

Die schaduwen lijken voor hem zo dicht te zijn en drukken zo zwaar op hem dat, zodra hij erachter komt dat het schaduwen zijn en dat hij erdoorheen kan kijken, erdoorheen kan lopen en opnieuw in de zon kan staan, hij ontzettend opgetogen is. En ik ben bang dat ik dan net zo opgetogen ben als hij.”