WAT IS DE BEGRAFENISPLECHTIGHEID VAN SCIENTOLOGY?

Scientology stelt dat het lichaam sterfelijk is en het spirituele wezen onsterfelijk. De rol van een Scientology geestelijke houdt onder meer in dat hij diegenen die een geliefde hebben verloren, troost biedt. Een begrafenisplechtigheid voorziet in deze troost door de levenscyclus te beëindigen en zich weer op de toekomst te richten. Maar nog belangrijker is dat een Scientology begrafenisplechtigheid de overledene helpt om dit hoofdstuk van zijn leven te beëindigen en om te starten met zijn volgende leven.

De kennis van Scientology is veelomvattend en kan iemand helpen een gelukkiger en productiever leven te leiden. Als die levencyclus op zijn einde loopt kan deze religie het spirituele wezen steunen om in de best mogelijke conditie een nieuw leven te starten.

Het is nou eenmaal zo dat lichamen vergankelijk zijn en sterven. Maar het is zeker ook waar dat een spiritueel wezen nooit sterft. Scientology begrafenisplechtigheden erkennen deze waarheid en tonen daarom een diepgaand begrip van de aard van de mens.

De Scientology begrafenisplechtigheid gedenkt het leven van de persoon die zojuist zijn lichaam heeft verlaten. Zijn familie en vrienden krijgen hierbij de gelegenheid om vaarwel te zeggen en om de persoon te bevestigen en te bedanken voor alles wat hij in het leven heeft gedaan en om hem voor zijn volgende leven geluk toe te wensen. Deze dienst benadrukt nogmaals het gegeven dat we onsterfelijke spirituele wezens zijn.

Lees een van de Scientology begrafenisplechtigheden.