BEVAT SCIENTOLOGY LEERSTELLINGEN OVER EEN HEMEL OF EEN HEL?

Scientologen geloven dat mensen onsterfelijk geestelijke wezens zijn die vóór dit leven geleefd hebben en die opnieuw zullen leven, en dat hun toekomstig geluk en onsterfelijkheid als spirituele wezens afhankelijk is van de vraag hoe ze zich in het hier en nu gedragen. Zoals L. Ron Hubbard heeft geschreven in Scientology: De Grondbeginselen van het Denken:

Het is duidelijk dat datgen wat we tijdens dit leven in onze samenlevingen creëren, in ons volgende leven op ons van invloed is. Dit is iets heel anders dan het “geloof” of het “idee” dat zoiets gebeurt. In Scientology hebben we heel weinig te maken met het dwingen van mensen om conclusies te trekken. Iemand kan deze dingen voor zichzelf ervaren. Als hij dat niet kan, verwacht niemand van hem dat hij ze accepteert. 

"De verkondiging dat ons Hiernamaals ons 'volgende leven' is, verandert het algemene idee van spirituele bestemming volkomen. Dit is in het geheel niet in tegenspraak met de leerstellingen van welk geloof dan ook, omdat geen enkele religie precies en eenduidig stelt dat men onmiddellijk naar een Hemel of een Hel gaat. Het is zeker dat iemand in zijn volgende leven de uitwerking ervaart van de beschaving die hij voor een deel heeft helpen creëren. Met andere woorden, het individu komt terug. Het draagt een zekere verantwoordelijkheid voor wat er vandaag gebeurt, omdat het dit morgen zal ondervinden.”

Het gevoel van sociale verantwoordelijkheid bij scientologen wordt versterkt, wanneer ze, in het kader van deelname aan auditing en training diensten, tot het besef komen dat ze eigenlijk geestelijke wezens zijn die eerder hebben geleefd en weer opnieuw zullen leven. Het gevolg van deze bewustwording is een hogere standaard van ethiek en moraal. De wereld die men vandaag de dag maakt is de wereld waar men morgen in terugkeert en men leeft in de nog komende levens met de vruchten van zijn inspanningen of de gevolgen van zijn overtredingen.

Dit is niet alleen een abstract begrip met betrekking tot de toekomstige staat van de samenleving. Het is ook rechtstreeks van toepassing op iemands geestelijke conditie. Een fundamentele regel in Scientology is dat mensen in principe goed zijn, maar dat ze geaberreerd zijn geworden doordat ze in contact zijn gekomen met het fysisch universum en daardoor schadelijke daden plegen. Deze daden verlagen het bewustzijn en het vermogen van iemand en daardoor ontstaat een terugslag op hem in de vorm van een neerwaartse spiraal van ongeluk en ellende. Door middel van Scientology kan iemand zijn of haar handelingen confronteren, kan hij daar verantwoordelijkheid voor nemen, en kan hij weer waarheid te weten komen en deze ervaren. 

Scientology streeft naar de volledige ommekeer van deze neerwaartse spiraal en probeert spirituele vrijheid te bereiken voor het individu en de samenleving als geheel.

Scientology deelt het doel van geestelijke verlossing met vele andere geloofsovertuigingen zoals het Jodendom, de Islam, het Christendom, het Boeddhisme en het Hindoeïsme. Hoewel in Scientology de bewoordingen waarin het heil wordt bereikt verschillen, is het spirituele doel van het redden van de ziel iets wat met vele religies wordt gedeeld.