WAT IS DE INTERNATIONALE ASSOCIATIE VAN SCIENTOLOGEN?

De Internationale Associatie van Scientologen (IAS), is een ledenorganisatie die openstaat voor alle scientologen uit alle landen.

De IAS werd in 1984 opgericht, een tijd waarin de religieuze vrijheid van scientologen in gevaar was.Vanuit de hele wereld kwamen afgevaardigden van de Scientology Kerk bijeen op Saint Hill Manor (Het huis waar L. Ron Hubbard van 1959 tot 1966 woonde) om gehoor te geven aan de noodzaak om alle scientologen samen te brengen in een internationale beweging.Om hun toewijding aan de Doeleinden van Scientology kracht bij te zetten, stelden deze eerste afgevaardigden van de IAS een document op en ondertekenden het. De naam van dit document was: De Belofte aan de Mensheid.  

Het doel van de IAS is: “De Scientology-religie en scientologen te verenigen, te bevorderen, te ondersteunen en te beschermen in alle delen van de wereld, zodat de Doeleinden van Scientology bereikt kunnen worden zoals die door L. Ron Hubbard opgesteld zijn.”    

De IAS werd opgericht om erover te waken dat Scientologen altijd de vrijheid zouden hebben om hun religie uit te oefenen en om Scientology kerken en Scientologen die aan religieuze vervolging worden blootgesteld, bij te staan.Daarnaast werkt de IAS aan het veiligstellen van godsdienstvrijheid voor iedereen.

Vandaag breidt Scientology zich in een steeds hoger tempo uit en de tijd waarin het zich constant moest verdedigen is allang voorbij.Inmiddels subsidieert de IAS campagnes die de toekomst van deze wereld werkelijk veranderen. IAS leden zijn actief op zoek naar gebreken in het sociale netwerk die er in het verleden toe leidden dat beschavingen ten ondergingen. Vervolgens introduceren ze oplossingen die gebaseerd zijn op de werken van L. Ron Hubbard. De donaties van IAS-leden hebben het mogelijk gemaakt dat er internationale faciliteiten voor seculiere sociale verbetering, waarin gebruik wordt gemaakt van de ontdekkingen van Ron Hubbard, konden worden opgezet. Hieronder vallen:

  • Narconon Arrowhead in Oklahoma, is een van de grootste drugsrehabilitatiecentra ter wereld. Het dient ook als internationaal opleidingscentrum voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van drugsrehabilitatie.

  • Applied Scholastics International, in St. Louis, Missouri in de Verenigde Staten. Een opleidingscentrum voor leraren dat meer dan 100 hectare groot is.

  • De Weg naar een Gelukkig Leven Stichting Internationaal in Glendale, Californië, in de Verenigde Staten, coördineert de wereldwijde distributie van de morele code van L. Ron Hubbard die gebaseerd is op gezond verstand.

De IAS heeft ook fondsen beschikbaar gesteld voor non-profit commercials die zich op fundamentele sociale problemen richten, waaronder:

  • De grootste anti-drugscampagne ter wereld die zonder hulp van de overheid is opgezet en die jaarlijks tientallen miljoenen mensen bereikt.

  • De meest omvangrijke voorlichtingscampagne op het gebied van mensenrechten die zonder overheidshulp is opgezet en die op grote schaal de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bekend maakt. 

  • Internationale onderwijsprogramma's die hulp bieden aan tientallen miljoenen kansarme leerlingen in Amerika, Europa, Azië en Afrika.

  • Het Scientology Pastoraal Werkers programma dat bij elke grote ramp van de afgelopen 20 jaar noodhulp bracht aan meer dan 10 miljoen mensen.

De giften van de IAS maakten nieuwe kerken een mogelijk in Harlem, Inglewood, Californië, Johannesburg, New York, Madrid, Hamburg, Londen, Rome, Washington, DC, Brussel en elders.