WELKE RESULTATEN WORDEN MET SCIENTOLOGY BEREIKT?

Scientology legt de nadruk op de toepassing van haar principes en technieken. Wanneer ze correct wordt toegepast, stelt Scientology iemand in staat om alle aspecten van het leven te ontwikkelen, zowel spiritueel als materieel. Zij richt zich op de mens als persoon en brengt groter geluk, zelfvertrouwen en bekwaamheid teweeg door iemand bewuster en effectiever te maken in het leven. Scientology verschilt van andere religieuze filosofieën in die zin dat zij de middelen aanreikt waarmee iemand zijn bekwaamheid kan vergroten om de problemen en situaties die hij en anderen in het leven onder ogen moeten zien, effectiever aan te kunnen pakken.

Een fundamentele vooronderstelling van Scientology is dat de mens in wezen goed is en dat hij de omstandigheden in zijn leven kan verbeteren. Maar, Scientology kan niet beloven dat verbetering vanzelf plaatsvindt. De verbetering kan alleen door iemand zelf tot stand worden gebracht door de leer van Scientology op zichzelf toe te passen en op de mensen om hem heen.