UITROEIEN VAN DE WERELDWIJDE
EPIDEMIE VAN DRUGSGEBRUIK

Het drugsgebruik is geen gering probleem meer, het is veel groter dan welk ander maatschappelijk probleem dan ook. Ongeveer 210 miljoen mensen, van allerlei niveaus in de samenleving, gebruiken drugs. Per jaar sterven er bijna 200.000 aan drugs.

Met de meeste doden onder jeugdigen. Om de twaalf seconden experimenteert er een scholier voor het eerst met drugs. Het drugsgebruik binnen deze leeftijdsgroep is gedurende de laatste tien jaar gestaag gestegen en kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met drugs.

210
MILJOEN
– mensen –
GEBRUIKEN
JAARLIJKS
DRUGS

Omdat drugsmisbruik een wereldwijd probleem is, is er een wereldwijde oplossing nodig en de Scientology kerk heeft een dergelijk initiatief opgezet – het “De Feiten over Drugs” programma. De kerk heeft het overal en voor iedereen toegankelijk en bruikbaar gemaakt en het is nu een van de grootste niet-gouvernementele drugsinformatie en -preventie initiatieven ter wereld. Het is gebaseerd op studies die aantonen dat wanneer jongeren meer weten over de waarheid over drugs – feitelijke informatie over wat ze zijn en wat ze doen – er minder gebruikt wordt.

Met dit doel voor ogen leiden scientoloogen wereldwijde acties om educatief materiaal van “De Feiten over Drugs” naar miljoenen te brengen via overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen – gratis.

De eerste grootscheepse drugspreventie inspanningen van de kerk en haar leden begon rond 1985 met de Europese beweging, “Zeg Nee tegen Drugs, Zeg Ja tegen het Leven.” Tegelijkertijd maakten scientoloogen in de Verenigde Staten het publiek meer bewust met het “Lead the Way to a Drug-Free USA” initiatief. Tegen het einde van de jaren negentig, produceerden scientoloogen in Europa een serie boekjes gericht op de jeugd met feiten over de gevaren van drugs. Daar was zoveel vraag naar dat de kerk besloot om ze op internationale basis te publiceren.

Sindsdien heeft de kerk de distributie van miljoenen brochures, flyers en posters en duizenden drugvoorlichtings activiteiten in gemeenschappen, scholen, kerken en op werkplekken gesponsord.

De Foundation for a Drug-Free World, een seculiere non-profit organisatie, werd in 2006 opgericht als de belangrijkste distributeur van de voorlichtings materialen en om nieuwe materialen te ontwikkelen om aan de uitdaging van steeds veranderende drugstrends tegemoet te komen.

Tegenwoordig houdt de stichting toezicht op “De Feiten over Drugs” campagne en coördineert een internationaal netwerk van vrijwilligers die verbonden worden door hun gemeenschappelijk doel om een drugsvrije wereld te creëren.