DRUGSGEBRUIK UIT DE WEG RUIMEN
DE FEITEN OVER DRUGS

Dit is een wereldwijd probleem en dus is er een net zo grote oplossing nodig.

Als antwoord daarop is één van de initiatieven die de Scientology kerk en haar leden ondersteunen het ‘De Feiten over Drugs’ programma, wat één van ’s werelds grootste drugvoorlichtingsprogramma’s is. Teneinde drugsvrij leven populair te maken wordt er een breed scala aan voorlichtingsmaterialen beschikbaar gesteld door de Foundation for a Drug Free World aan scholen, gemeenschapsgroeperingen en overheidsinstanties over de hele wereld. De aantallen lopen in de miljoenen. Het “De Feiten over Drugs” programma is gebaseerd op tientallen jaren ervaring en is er in geslaagd om op effectieve wijze de realiteit over drugsgebruik over te brengen – individueel en door middel van massacommunicatie.

Wanneer jongeren worden geconfronteerd met de onverbloemde feiten over wat drugs kunnen aanrichten is het veel waarschijnlijker dat zij ze uit eigen beweging verwerpen. Er is dan ook een grote vraag naar het boekje De Feiten over Drugs in scholen, politie-eenheden en buurthuizen. Er zijn al meer dan 62 miljoen voorlichtingsboekjes gedistribueerd en spotjes hebben meer dan 260 miljoen kijkers in 123 landen bereikt.

WETGEVING EN ONDERWIJS

DE BALANS OPMAKEN

Een hoofd van het Criminal Investigation Bureau (bureau recherche) koos het De Feiten over Drugs programma uit vanwege de effectiviteit ervan bij het inlichten van jongeren over de schadelijke effecten van drugs.

In heel de Verenigde Staten, in kleine en grote gemeenschappen, wordt door politiepersoneel uit alle rangen de effectiviteit van het De Feiten over Drugs programma als bijdrage aan de oplossing van drugsgebruik en criminaliteit bevestigd.

In 2011 schreef de sheriff van Los Angeles, waar het grootste sheriff departement van de U.S. is gevestigd: “Het De Feiten over Drugs voorlichtingsprogramma dat gesponsord wordt door de [Scientology] kerk betekent heel veel voor de veiligheid van onze scholen en buurten. Het is een succesvol programma en bijzonder hard nodig. Daarom hebben we een korps van onze eigen politieagenten getraind in jullie onverslaanbare programma. Daarom wil ik jullie bedanken voor alles wat jullie doen om mij te helpen bij mijn functie, want vandaag de dag is de criminaliteit in Los Angeles het laagste in 40 jaar.

Het programma maakt ook een belangrijk deel uit van de inspanningen tot drugsvoorlichting in New York City, waar een officier van een departement van de New Yorkse Politie het volgende schreef over de Foundation for a Drug Free World: “De stichting bewijst een prachtige dienst door de kinderen de juiste weg te wijzen waardoor zij zich afkeren van drugs”. Een andere officier schreef over de Stichting: “Zij bewijst een kolossale dienst aan alle gemeenschappen in New York City en we willen graag blijven samenwerken op de drugsvoorlichting aan onze kinderen”.

Een andere politiebeambte die bekend is met de werkbaarheid van het programma is een School Resource Officier in het politiedepartement van Ocala, Florida. Hij werkt met studenten en zei: “Iedere ouder die een probleem heeft met kinderen die in aanraking komen met drugs kan bij mij aankloppen en ik laat ze kennismaken met het programma.

Een agent van de Recherche van het Ocala Politie Departement beschreef het programma als “fantastisch” en de feedback ervan als “overweldigend en positief”.

Een belangrijk onderdeel van de missie van de Foundation for a Drug Free World is het continu verschaffen van nieuwe en bijgewerkte materialen voor de gebruikers van het De Feiten over Drugs programma. Zo stelt de Stichting materialen beschikbaar over de problemen die nieuwe en veelgebruikte synthetische drugs vormen. De Stichting werkt samen met de U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) om de informatie bekend te maken. De Stichting hield onder andere forums in het National Affairs Office (Kantoor voor Nationale Zaken) van de Scientology Kerk in Washington, D.C. Tijdens dat forum gaf een Special Agent van de DEA, afdeling Synthetische Drugs en Chemicaliën Controle, voorlichting aan drugpreventie- en rehabilitatiespecialisten van een groot aantal privé- en overheidsorganisaties over hoe justitie deze drugs aanpakt en Drug-Free World vertegenwoordigers spraken over het educatieve aspect.

800
MEDEWERKERS VAN DE POLITIE
overheid
EN
GEMEENSCHAPs-
GEBRUIKEN
HET MATERIAAL

“De materialen werden geïntroduceerd bij één van onze scholen in de buurt en meer dan 100 scholieren en docenten bekeken het De Feiten over Drugs programma. De programmamaterialen en DVD maakten zo'n enorme indruk op hen dat zij vroegen om meer tijd om het hele programma te kunnen bekijken. Die ervaring maakte zo’n diepe indruk dat medewerkers van het politiebureau door lokale scholen werden uitgenodigd om het Drug-Free World programma te presenteren.” – Politie, Texas, VS

“Ik heb het De Feiten over Drugs voorlichtingspakket gebruikt in een middelbare school in de binnenstad van Birmingham. Ik heb vele presentaties gehouden voor veel verschillende onderwijsinstanties, maar ik heb nooit eerder iets gehad dat zoveel informatie bevatte.” – Politie, Birmingham, Verenigd Koninkrijk

“Door uw kennis en expertise te delen heeft de Foundation for a Drug-Free World een essentiële rol gespeeld in het succes van het ‘Vermindering van Drugsgebruik en Gemeenschapszorg’ programma van de DEA. ” – Special Agent, DEA, VS

“We hebben al enige jaren te kampen gehad met een drugsprobleem in deze gemeenschappen en deze boekjes helpen enorm bij het bewustmaken van de effecten van drugs bij de bevolking en vooral bij jongeren.” —Politiebureau, Johannesburg, Zuid-Afrika

VEILIGE BUURTEN

OVER DE HELE WERELD DE POLITIE BIJSTAAN BIJ HUN INSPANNINGEN

400

“Als een surveillerende agent weet je wat de criminaliteit aan de gang houdt”, zei een hoofd van politie. Door te beschrijven hoe drugs een rol spelen bij vrijwel alle misdrijven gaf hij aan wat de politie over de hele wereld weet en hoe zij vaak het gevoel hebben dat zij een strijd voeren tegen drugs die zij niet kunnen winnen.

Wijdverspreid bewustzijn van het oorzakelijke verband tussen drugs en criminaliteit heeft honderden politie-instanties zich doen wenden tot de Foundation for a Drug Free World en haar De Feiten over Drugs programma.

Mensen die belast zijn met het verzamelen van voorlichtingsmaterialen over drugs vinden dat de materialen voldoen aan wat zij nodig hebben – begrijpelijk, gemakkelijk over te brengen, interessant voor jongeren en volwassenen en gemakkelijk te verkrijgen. En ze werken. De meest algemene respons is dat jongeren worden aangesproken door de directe beelden waarin zonder omhaal door jongeren gesproken wordt tegen jongeren. Een politiebeambte die het programma gebruikt schreef dat de materialen een “praktisch besef” over drugs teweegbrengen zonder iemand te beschuldigen.

“... hulp om de workshops over drugspreventie in scholen in Mexico City professioneler te maken.”

“Ik wil mijn oprechte dank uitspreken voor de ‘De Feiten over Drugs’ cursus die verstrekt werd aan de leden van de Coordination of School Security Programs wat een enorme steun was om onze workshops over drugspreventie, die in de scholen van Mexico Stad gegeven worden, professioneler te maken. Ik wil u ook bedanken voor het materiaal dat u beschikbaar heeft gesteld en waar de mensen die deze workshops volgen profijt van hebben.” – Adjunct-directeur, Ministerie van Openbare Veiligheid, Afdeling Veiligheid op Scholen, Mexico Stad