EERST DIANETICS, VERVOLGENS SCIENTOLOGY

De bron en stichter van de Scientology religie is L. Ron Hubbard, die zijn leven heeft gewijd aan het vinden van antwoorden op vragen die de mensheid duizenden jaren lang hebben gekweld. Reeds als jonge man werden zijn onderzoekingen geïnspireerd door zijn intellectuele kracht, zijn nieuwsgierigheid en zijn onbegrensde avonturiersgeest.

De eerste uitgebreid gepubliceerde resultaten van de onderzoekingen van L. Ron Hubbard lagen echter niet op het terrein van Scientology, maar op een ander terrein, namelijk Dianetics. Dit woord Dianetics is afkomstig van de Griekse woorden dia, dat "door" betekent, en nous, dat staat voor "ziel". Dianetics wordt gedefinieerd als "wat de ziel het lichaam aandoet".

Dianetics was de eerste doorbraak van L. Ron Hubbard. En het waren zijn eerste ontdekkingen op dit gebied die leidden tot verder onderzoek en de exacte identificatie van de bron van het leven zelf.

De mens heeft geen geest. Hij is een spiritueel wezen. Hij heeft een verstand en hij heeft een lichaam. Dianetics richt zich op de effecten van het spirituele wezen op het lichaam. Dianetics draagt bij aan het verzachten van ongewenste gevoelens en emoties, en het lenigen van de gevolgen van ongevallen en psychosomatische ziekten (kwalen die veroorzaakt of verergerd worden door psychische stress).

Het woord Scientology is afkomstig van het Latijnse scio, dat betekent "weten in de breedste zin van het woord" en het Griekse logos, dat betekent: "studie van". De letterlijke betekenis is dus "weten hoe te weten". Scientology wordt gedefinieerd als "de studie en behandeling van de geest in relatie tot zichzelf, universa en ander leven".

Scientology richt zich op het spirituele wezen. Daardoor wordt direct zijn bewustzijn en bekwaamheid verbeterd. Het resultaat is dat iemand steeds beter de negatieve factoren kan overwinnen die hem verzwakken.