HET ALLEREERSTE BEGIN VAN DE SCIENTOLOGY KERK

Met de publicatie van Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, op 9 mei 1950, was er op nationaal niveau een beweging in gang gezet. Tegen de zomer waren de mensen die Dianetics hadden gelezen naar het huis van L. Ron Hubbard's in Elizabeth, New Jersey toegestroomd. Ze wilden er meer over weten. Zij wilden nog vakkundiger worden in Dianetics auditing. En toen deze enorme vraag was ontstaan, werd Dhr. Hubbard door vier personen benaderd (een advocaat, een uitgever, een arts en een ingenieur) om een Hubbard Dianetics Research Foundation (HDRF) op te richten. Met zijn toestemming werd de stichting opgericht in Elizabeth.

Nadat het 26 weken achtereen op de New York Times bestseller lijst was verschenen, veroorzaakte Dianetics in Amerika een stormachtige belangstelling, waardoor de noodzaak ontstond om in de Verenigde Staten nog eens vier extra stichtingen te openen waar studenten konden worden opgeleid in Dianetics.

Met zijn voortdurende onderzoek naar het verstand, was L. Ron Hubbard eind 1951 bezig met het bestuderen van de menselijke geest, om de vraag te beantwoorden waardoor het verstand nu precies bestuurd werd. Met deze fundamentele en elementaire ontdekking van de menselijke geest, kwam er een heel nieuw onderwerp tot leven: Scientology.

Groepen studenten uit de hele wereld reisden naar Phoenix, Arizona, waar de heer Hubbard les gaf en lezingen hield over het onderwerp Scientology. En de studenten die weer naar huis terugkeerden vormden daardoor niet alleen maar Scientology groepen in Amerika, maar ook in Engeland, Australië, Frankrijk, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

En aangezien de menselijke geest echt iets was dat op het gebied van religie thuis hoorde, richtte een groep Scientologen uit Los Angeles in februari 1954 de eerste Scientology Kerk op. Tegen het midden van het volgende decennium bestonden er meer dan een dozijn Scientology Kerken in een vijftal landen met daarnaast nog eens talloze Scientology groepen in tientallen landen.