DE SCIENTOLOGY RELIGIE

Dankzij de wetenschappelijke en technologische vooruitgang van de laatste honderd jaar, zijn de mensen tegenwoordig in materiële zin veel rijker dan hun voorouders. Toch zijn ze van mening dat de kwaliteit van hun leven geen gelijke tred heeft gehouden met de materiële vooruitgang.

Misschien kunnen we zelfs wel stellen dat de mensen vroeger gelukkiger en meer tevreden waren. Voor sommigen leidt materiële welstand tot grote bezorgdheid, namelijk de knagende angst dat er iemand met hun zuur verdiende spullen vandoor gaat. Anderen vinden het makkelijker oog in oog te staan met de dood dan hun leven lang slavenarbeid aan een lopende band te verrichten, terwijl de meesten zich er eenvoudigweg toe hebben gezet een leven te leiden van stille wanhoop.

In dit nieuwe millennium hebben de meeste mensen niet echt greep op de factoren die hun leven bepalen. En toch zouden ze hun situatie kunnen verbeteren en dus een gelukkiger leven gaan leiden, als ze zichzelf en hun medemens beter zouden begrijpen.

Welnu, dat is het doel van Scientology: de mens in staat stellen zijn levenslot te verbeteren door middel van begrip.