DAVID MISCAVIGE

VOORZITTER VAN DE RAAD RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
EN KERKELIJK LEIDER VAN DE SCIENTOLOGY RELIGIE

CLEARWATER, FLORIDA 25 NOVEMBER 2013

EEN EERBETOON AAN DIEGENEN DIE DE SCIENTOLOGY
KATHEDRAAL MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT

“Aan de bouw van alle grote kathedralen is men begonnen door het plaatsen van een enkele steen. De bouwsteen van een grote samenleving is het individu.” – L. Ron Hubbard

Zo was het ook met de 21e-eeuwse kathedraal van de Scientology religie, het nieuwe Flag-gebouw in Clearwater, Florida – dat gebouwd werd door middel van de bijdragen van individuele scientologen uit 94 landen en die op 17 november 2013 werd geopend.

Een week later vond het Cornerstone Bal plaats, een episch eerbetoon aan de duizenden Cornerstone Members die de droom van onze kathedraal nastreefden totdat het een realiteit was geworden. “Jullie waren het die beloofden om de hoekstenen te plaatsen”, zei Dhr. David Miscavige, de Voorzitter van de Raad Religious Technology Center.

Ze kwamen op die avond met meer dan 2100 man in de grote tent van Flag samen. Ze waren bij die plek en tijd aangekomen na zich een weg te hebben gebaand die zich uitstrekt over 400.000 kilometer, bij het streven naar de droom van ons spirituele hoofdkwartier, waarbij ze een nog grotere macht van donateurs inspireerden die nu uit meer dan 17.000 man bestaat en die uit de hele wereld komen.

“En dat terwijl jullie aftelden, van het stadium van het leggen van de fundering, naar het stadium van het opbouwen van de constructie, tot de afwerking van de binnenkant”, zei Dhr. Miscavige. “En als ik nog steeds niet de omvang van jullie reis heb beschreven – laat staan de magie ervan – dan is het voldoende om te zeggen: vanavond prijzen we jullie – en alleen jullie.”

Waarna die grote bekendheden die geholpen hebben om de Scientology kathedraal mogelijk te maken erkend werden voor hun eeuwige betrokkenheid en vrijgevigheid.

Het volgende is wat sommigen die op het podium bij het Cornerstone Bal kwamen te zeggen hadden:

“Dit moest wel de meest ongelofelijke erkenning ooit geweest zijn – wat de Voorzitter van de Raad voor deze groep en voor L. Ron Hubbard heeft gedaan. Ik wil alle stafleden bedanken – zonder ieder van jullie zouden we dit niet kunnen doen. Ik ben er zó trots op om van dit ongelofelijke team deel uit te maken.” – B.D.

“Het project van het Flag-gebouw is voor mij altijd al een zeer persoonlijke kwestie geweest en de mensen die erin en ermee gewerkt hebben betekenen veel voor mij. Dit evenement was de belichaming van waarom we het Flag-gebouw hebben gesteund en ik ben zo trots dat ik hieraan deel heb genomen.” – K.F.

“Ik voel me zo vereerd om hier vanavond te zijn en me onder al deze helden der helden te bevinden. Het is fenomenaal wat er gecreëerd is.”

“Ik bedank de Voorzitter van de Raad voor alles wat hij heeft gedaan. Ik bedank hem voor onze kathedraal. Hij is de leider der leiders en ik kan dit maar niet genoeg zeggen. Ik voel me zo vereerd om hier vanavond te zijn en me onder al deze helden der helden te bevinden. Het is fenomenaal wat er gecreëerd is.” – B.Z.

“Dit is de beste erkenning die ik ooit zou kunnen ontvangen – dat ieder van ons ooit zou hebben kunnen ontvangen. Ik ben verbijsterd en vereerd.” – M.F.

“Ik ging naar de Voorzitter van de Raad en ik zei, ‘Ik ga niet huilen!’ en toen zei ik, ‘Oké, ik ga huilen!’ Ik was enorm geroerd door de prijs. Ik bedank iedereen voor het opzetten van een fantastische week van evenementen – het was geweldig en bijna levensveranderend. Dank u, Voorzitter van de Raad!” – C.F.

“Waar ik het meeste van stond te kijken was de hoeveelheid inspanning en vastbeslotenheid die het vergde als groep om dit alles voor elkaar te krijgen. Er zat werkelijk veel doorzettingsvermogen van een grote groep achter de opening van het nieuwe Flag-gebouw. Alles was vanavond zo prachtig.” – N.C.

“Prachtig! Geweldig – alleen al hier zijn is geweldig. Het was echt ons moment! Ik sta helemaal te kijken van wat de Voorzitter van de Raad zei. Hij is een genie.” – A.C.

“Dit is de beste week van mijn hele bestaan! Dit was een verbazingwekkend bal. Ik ben naar Clearwater verhuisd toen de eerste spade de grond in ging en ik heb sindsdien op dit moment gewacht.” – J.M.

“Het evenement was fantastisch! Ik vond de erkenning van alle donateurs helemaal te gek. Ik reed helemaal vanuit South Carolina naar hier. Ik voel me trots. Mijn bijdrage was slechts een klein aandeel, vergeleken met wat we vanavond voor elkaar hebben gekregen. Iedereen heel hartelijk bedankt.” – J.B.

“We zijn zo trots op wat we voor elkaar hebben gekregen.”

“Het was gewoon ongelofelijk om deze erkenning van de Voorzitter van de Raad te krijgen. We zijn zo trots op wat we voor elkaar hebben gekregen. Iedereen heel hartelijk bedankt en we zien julie weer voor het volgende project.” – S.S.

“Dit was het perfecte einde en de VOLTOOIING van Super Power. Dit is zo’n ongelofelijke prestatie en erkenning. Ongelofelijk!” – K.F.

“Dit is een avond van dromen. Dit was een compleet moment in de geschiedenis. Ik weet dat dit het begin is van een fantastische toekomst.” – A.S.

“Het was echt fijn om alle Cornerstone Members bij elkaar in één zaal te hebben. Mijn vader is een Legion of Honor, dus ik was erg trots toen hij op het podium kwam. Ik ben zelf met Super Power begonnen, dus ik weet hoe verbazingwekkend het is.” – C.K.

“Ik stond echt te kijken van de erkenningen aan de topdonateurs van het Flag-gebouw. Wat me ook in het bijzonder opviel was de hoeveelheid mensen uit verschillende landen en van allerlei rangen en standen die er waren. Elk aspect van de prijzen was zo prachtig. De affiniteit tussen de mensen en de Voorzitter van de Raad Religious Technology Center was gewoon prachtig om te zien.” – E.B.

“Ik vond het evenement te gek! De erkenningen waren zo oprecht. Het was heel ontroerend. Het was zo fijn om al deze mensen van over de hele wereld te zien. Het is verbluffend. Ik heb verscheidene emoties gehad tijdens het evenement vanavond: uitbundigheid doordat het project is voltooid, in afwachting voor de Super Power die ik spoedig zal ontvangen, en de trotsheid van weten dat we dit project hebben voltooid en nu voorwaarts kunnen gaan op weg naar het volgende project.” – K.M.

“Dit is het officiële begin van een nieuwe wereld.”

“Dit was een fantastisch evenement, van hoe het opgezet is tot het eten en van de erkenningen tot de Voorzitter van de Raad. Ik ben sinds 2001 een Cornerstone Member en dit is een erkenning voor ons allen die hier het Flag-gebouw hebben neergezet. Ik kon echt zien hoe dit het officiële begin is van een nieuwe wereld door hoe het evenement werd geleverd en de speech van de Voorzitter van de Raad en de erkenningen aan iedereen.” – M.D.A.

“Ik voel me erkend en nederig. Deze week is stimulerend, verheffend en exterioriserend geweest. Ik ben erg trots op deze groep en voel me vereerd. Ik ben de Voorzitter van de Raad erg dankbaar. Zonder hem zouden we hier niet zijn.” – S.Y.