DAVID MISCAVIGE:

ONZE WERELDWIJDE SOCIALE VERBETERINGSCAMPAGNES

Verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke kwalen en veranderingen realiseren door middel van door de Kerk gesponsorde programma's.

“Ik hoef je niet te vertellen wat er allemaal mis is. Kijk maar om je heen en je ziet meteen dingen die niet in orde zijn, het zijn allemaal tekenen van verval en bronnen van pijn. Je wéét gewoon dat dat niet zo zou moeten zijn.” – L. Ron Hubbard

De wereldwijde verwoesting en al het menselijk leed dat het gevolg is van druggebruik, ongeletterdheid en moreel verval – en dan hebben we het maar even niet over natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen – is onmiskenbaar. Deze catastrofes dreigen het sociale weefsel aan flarden te scheuren en hebben in veel delen van de wereld reeds onherstelbare schade aangericht.

Wat overduidelijk ontbreekt in de bestrijding van deze bijna apocalyptische scenario's zijn doeltreffende oplossingen. Met dat doel ontwikkelde L. Ron Hubbard in de loop van de tientallen jaren van onderzoek naar het verstand en de geest methoden om de crises die onze wereld bedreigen, aan te pakken.

Om die oplossingen uit te kunnen voeren hebben scientologen een permanent internationaal hoofdkantoor opgezet dat fungeert als 'ontwikkelingsfabriek' waarmee grootschalige acties voor de verbetering van moraliteit, alfabetisering, drugspreventie en reclassering in gang worden gezet.

Teneinde de verreikende humanitaire doelstellingen van Scientology te kunnen realiseren bracht David Miscavige de Kerk in het multimedia-tijdperk. Hierdoor is er nu een instrumentarium dat makkelijk beschikbaar, makkelijk te begrijpen en snel te verspreiden is, zodat het algemene bewustzijn omhoog gaat en miljoenen mensen kunnen worden opgeleid en geactiveerd .

Het resultaat: de revolutionaire humanitaire en maatschappelijke verbeteringsprogramma's van de Scientology Kerk. Deze programma's zijn volstrekt uniek, onbetwistbaar state-of-the-art en, wat het belangrijkste is – ze werken!

Hieronder volgen enkele korte overzichten van wat er met de wereldwijde campagnes van de Scientology religie is bereikt. Elk ervan is een tastbaar bewijs van wat er kan worden gedaan wanneer één man, toegewijd op het bereiken van een visie die de Grondlegger hem had toevertrouwd, en met de volledige steun van de religieuze beweging die hij leidt, anderen de helpende hand reikt.