DE EIGENSCHAPPEN VAN DE CLEAR

Clear is een staat die in de geschiedenis van de mens nooit eerder is bereikt. De Clear bezit wezenlijke en onvervreemdbare eigenschappen, die bij iemand die niet Clear is niet altijd beschikbaar zijn. Deze eigenschappen werden nooit in de mens vermoed en kwamen in vroegere discussies over zijn vermogens en gedrag niet voor. De Clear is:

 • Bevrijd van aanwezige of potentiële psychosomatische ziekten of mentale tekortkomingen
 • Zelf-gedetermineerd
 • Vitaal en volhardend
 • Niet belemmerd
 • In staat om waar te nemen, te herinneren, te verbeelden, te creëren en te berekenen op een niveau hoog boven de norm
 • Mentaal stabiel
 • Vrij met zijn emoties
 • In staat om van het leven te genieten
 • Minder vatbaar voor ongevallen
 • Gezonder
 • In staat om snel te redeneren
 • In staat om vlot te reageren

Geluk is belangrijk. Het vermogen om het leven en de omgeving zo te organiseren dat men meer van het leven kan genieten, het vermogen om de zwakheden van zijn medemens te tolereren, het vermogen om de werkelijke factoren in een situatie te kunnen onderkennen en om zo problemen in het leven nauwkeurig te kunnen oplossen, het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen – deze dingen zijn belangrijk.

Het leven is niet veel waard geleefd te worden als men er niet van kan genieten. De Clear geniet met volle teugen van het leven. Hij kan situaties aan, die hem voorheen, voordat hij Clear was, tot een zielig hoopje mens zouden hebben gereduceerd.

Het vermogen om goed en volledig te leven en met volle teugen van dat leven te genieten, is een geschenk voor het zijn van Clear.