MOET MEN IN SCIENTOLOGY GELOVEN?

Nee. Er wordt niet van mensen verwacht dat ze in Scientology "geloven". Er wordt alleen van hen verwacht dat zij de religieuze principes en praktijken van Scientology bestuderen en toepassen en voor zichzelf bepalen of Scientology voor hen werkt. Om L. Ron Hubbard te citeren:

"Alles wat voor jou in Scientology, na zorgvuldige studie, niet waar is, is niet waar."