WAT ZIJN DE STANDPUNTEN VAN SCIENTOLOGY OVER ANTICONCEPTIE EN ABORTUS?

De Scientology Kerk schrijft geen standpunt voor over deze onderwerpen. Ze zijn een persoonlijke keuze en Scientology parochianen zijn volledig vrij om te beslissen voor zichzelf.

In Scientology zijn voortplanting en het grootbrengen van kinderen een van de Acht Drijfveren van het bestaan. Koppels zijn vrij om de omvang van hun eigen familie te kiezen en Scientologen doen dit in overeenstemming met hun oordeel over het grootste goed van hun drijfveren.

Zoals beschreven in Dianetics: De leidraad voor het menselijk verstand, zijn zelfs pogingen tot abortussen traumatisch voor een ongeboren kind, zowel fysiek en geestelijk, alsmede voor de moeder. Abortus komt dus zelden voor onder scientologen omdat ze inzien dat zelfs een foetus al door een spiritueel wezen ingenomen kan zijn. In sommige gevallen, echter, kan abortus noodzakelijk zijn op grond van bezorgdheid voor de gezondheid van de moeder of andere persoonlijke factoren. De Kerk pleit nooit voor abortus naar kerkelijke medewerkers of aan parochianen.