WAT IS HET STELSEL VAN ETHIEK VAN SCIENTOLOGY?

Het Scientology stelsel van ethiek is geheel gebaseerd op rede. 

L. Ron Hubbard heeft ethiek gedefinieerd als "rede en de beschouwing van optimaal voortbestaan". Hij heeft ook benadrukt: "Oneerlijk gedrag is tégen het voortbestaan. Alles wat destructief is voor individuen of groepen, of wat de toekomst van het geslacht belemmert, is onredelijk of slecht.” 

Ethiek zou gedefinieerd kunnen worden als "de maatregelen die iemand zichzelf oplegt om zijn voortbestaan in relatie tot alle drijfveren blijvend te verzekeren." Het is iets persoonlijks. Wanneer iemand ethisch is, is dat uit zijn eigen vrije wil.

Het Scientology ethiekstelsel omvat, onder andere, een methodiek genaamd "De conditieformules". L. Ron Hubbard ontdekte dat er verschillende condities van bestaan zijn en dat er exacte formules (aanpak) verbonden zijn met deze condities. Iemand kan voor elk gebied van zijn leven de conditie vaststellen en een formule toepassen om deze conditie onmiddellijk te verbeteren. Ondanks hun eenvoud zijn deze acties heel krachtig en ze hebben miljoenen mensen in staat gesteld hun leven te verbeteren op manieren die nooit voor mogelijk waren gehouden. 

Een ander deel van het Scientology ethiek systeem is een vorm van auditing bekend als een Biecht. De mens heeft lang geleden bedacht dat er een middel zou moeten zijn waarmee hij zichzelf op het rechte pad kon houden. Al 500 jaar vóór Christus hadden religies onderkend dat biechten iemand in geestelijk opzicht bevrijdt van de last van de zonde. In Scientology is ontdekt dat wanneer iemand zijn eigen morele code en die van de groep heeft overtreden, hij door biechten (een soort auditing) kan worden geholpen zich van de last te bevrijden, zich weer tevreden met zichzelf te voelen en een waardevol lid van de groep te zijn.

Zoals L. Ron Hubbard heeft geschreven:

"Niemand die zelf niet eerlijk is, kan vrij zijn — hij zit in zijn eigen val. Als iemands daden niet kunnen worden onthuld, is hij een gevangene; hij moet zich van zijn medemensen terugtrekken en is een slaaf van zijn eigen geweten.” 

Dit zijn slechts twee van de hulpmiddelen van de ethiekmethodiek van Scientology.