STUDIEVOORBEELDEN

JONGEREN IN TAIWAN LEREN HUN
MENSENRECHTEN

MEER DAN
435
SCHOLEN
hebben
SEMINARS
ontvangen

in heel
TAIWAN

Gezien het gegeven dat 10% van de Taiwanese leerlingen elke dag op school wordt gepest, werkt Jongeren voor mensenrechten Taiwan actief aan het verhogen van de bewustwording van de mensenrechten onder de jeugd.

Sinds de oprichting in 2004 van YHR Taiwan heeft de organisatie zich ten doel gesteld om scholen op grote schaal te bereiken met mensenrechteneducatie, en jongeren mondig genoeg te maken om hun eigen rechten en die van anderen te beschermen. Om dit doel te bereiken heeft het team van YHR Taiwan haar activiteiten afgestemd op internationaal vastgestelde dagen waarop veel evenementen over mensenrechten plaatsvinden.

Op de Internationale Dag van de Tolerantie, jaarlijks gevierd op 16 november, organiseerde YHR een lezingentournee over mensenrechten op afgelegen scholen in het Pingtung gewest in het zuidwesten van Taiwan.

YHR houdt ook elk jaar op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, openbare evenementen en presentaties op scholen in Kaohsiung. Honderden leerlingen komen bijeen voor geïmproviseerde opvoeringen waarin de artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden uitgebeeld. Eén zo’n opvoering resulteerde in een toneelstuk over “Discrimineer niet” door leerlingen van een lagere school in Kaohsiung.

Het gehele jaar door houdt YHR Taiwan presentaties op lagere en middelbare scholen, geeft ze lezingen op universiteiten en laat ze door het hele land petities rondgaan. Tot op heden hebben deze presentaties 59.000 leerlingen op 435 scholen bereikt. De boodschap is verder verspreid door duizenden nieuwsberichten en aankondigingen op radio en tv. De spotjes over de mensenrechten werden op 50 tv-zenders uitgezonden en door 6 miljoen mensen bekeken.

De positieve feedback en de aantoonbare verandering onder leerlingen op school, getuigen van de effectiviteit van het programma. Dit heeft ertoe geleid dat de Minister van Onderwijs Jongeren voor mensenrechten officieel heeft aangesteld als lid van de Onderwijsraad voor Mensenrechten van Taiwan.