STUDIEVOORBEELDEN

DE WEG BANEN VOOR RESPECT VOOR
MENSENRECHTEN IN MEXICO

MEER DAN
1000
DOCENTEN
opgeleid

MENSEN­-
RECHTEN
MATERIALEN

Mexico’s Jongeren voor mensenrechten-organisatie (YHR) werd opgericht toen de World Tour van YHRI in 2004 hun land aandeed om functionarissen van de Verenigde Naties, overheidsinstellingen, onderwijsinstituten en weeshuizen te ontmoeten.

Om ernstige schendingen van mensenrechten aan de kaak te stellen die gepleegd zijn in de drugsoorlog tussen de veiligheidsdiensten en de drugskartels, heeft YHR Mexico haar activiteiten continu verbreed. Ze hebben aan rockconcerten deelgenomen om de mensenrechten te promoten, spotjes uitgezonden op de staatstelevisie en een speciale editie uitgegeven van het boekje Wat zijn Mensenrechten? , waarin Mexicaanse beroemdheden de mensenrechten onderschrijven.

In Ecatepec, een van Mexico’s gebieden met de hoogste criminaliteitscijfers, hebben vrijwillige YHR instructeurs seminars gegeven aan 50 schooldirecteuren die het curriculum vervolgens invoerden in hun gewesten.

De Nationale Commissie voor Mensenrechten werkt samen met Jongeren voor mensenrechten en heeft in 300 seminars die door zo’n 15.000 tieners werden bijgewoond YHRI-materialen gebruikt.

Op 9 juni 2011 ondertekende de president van Mexico een amendement, bekrachtigd door alle provincies, waarmee de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens officieel werd opgenomen in de Mexicaanse grondwet.

Het Mexicaanse Ministerie van Milieu heeft de campagnematerialen van Jongeren voor mensenrechten overgenomen, om hun eigen onderwijsprogramma mee aan te vullen.

De promotie van YHR Mexico speelde een belangrijke rol in de opname van de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de grondwet van de provincie Chiapas, waarmee het onderwijzen van mensenrechten verplicht werd gesteld in die provincie.

Op nationaal niveau heeft YHR Mexico gezorgd voor presentaties en materialen aan leden van de wetgevende macht van Chiapas en heeft 1000 studenten en opleiders getraind voor het Departement van Gezinsontwikkeling, waarvan de echtgenote van de gouverneur voorzitter is.

Omdat de mensenrechtencampagne steeds meer bekendheid kreeg onder de bevolking, keurde het Nationale Congres een amendement op de grondwet goed, dat door de provincies werd bekrachtigd en op 9 juni 2011 door de President van Mexico werd ondertekend, waarmee de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de Mexicaanse grondwet werd opgenomen.

Dit ongekende gebeuren markeert het begin van een heropleving van de mensenrechten voor het Mexicaanse volk.

“Ik wil graag mijn dankbaarheid tonen voor Het Verhaal over Mensenrechten en uw materiaal met betrekking tot de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Het is van groot nut bij mijn dagelijkse werkzaamheden, waarbij ik lezingen geef over mensenrechten aan groepen die variëren van migranten tot de federale politie.” – Leidinggevende, Nationaal Migratie Instituut van Mexico