STUDIEVOORBEELDEN

MENSENRECHTEN VERSPREIDEN
IN EEN SUBCONTINENT

EEN NETWERK
VAN MEER DAN
100
MENSEN-
­RECHTEN­-
ORGANISATIES
door heel
INDIA

India is een land dat worstelt met een breed spectrum aan mensenrechtenkwesties.

Ongeveer 30% van de bevolking leeft onder de internationale armoedegrens. Geïnstitutionaliseerde discriminatie bestaat nog steeds in het schrikbeeld van het kastenstelsel en is vooral gericht op vrouwen en religieuze minderheden.

Aan de door de kerk gesponsorde campagnes ligt de overtuiging ten grondslag dat wat met één stem begint, zich over een heel volk kan verspreiden door de campagne te richten op de gewone man. Nergens is dat meer van toepassing dan in India. Sinds 2009 is Jongeren voor mensenrechten India uitgegroeid tot een organisatie met 112 afdelingen en aanverwante groeperingen en de social network website van YHR India heeft duizenden leden door het gehele land.

Door samen te werken met organisaties als de Jyoti Foundation, heeft YHR India onderwijs in mensenrechten kunnen sponsoren voor duizenden leerlingen en politiecadetten, waarbij meer dan 10.000 aanvragen voor lesmateriaal via de site werden gedaan. Tienduizend politieagenten in opleiding zijn met lesmaterialen van YHRI getraind, en ook het leger maakte er gebruik van om de mensenrechten te onderwijzen.

“Het waarborgen van de bescherming van mensenrechten is een wezenlijke taak van het leger van India. Afgezien van het feit dat er geen schendingen van mensenrechten mogen plaatsvinden tijdens onze operaties, waren we op zoek naar middelen om de extreem arme populatie in dit gebied daadwerkelijk te helpen. Toen leerde ik de opmerkelijke campagne kennen die uw organisatie verzorgt. Na meer informatie te hebben ontvangen over het onderwerp mensenrechten, in de vorm van informatieve boekjes, dvd’s en pamfletten, voelde ik mij geroepen om de zaak van de mensenrechten actief op te pakken en de boodschap zo breed mogelijk uit te dragen.” – Commandant, Nationale Leger van India

Door materialen van Jongeren voor mensenrechten door het gehele land te distribueren, hebben YHR India en haar partners in twee jaar tijd aan 20.000 mensen een seminar gegeven. Dit resulteerde in “Walks for Human Rights” in 30 steden in India, waarbij de aandacht werd gevestigd op de noodzaak van wereldwijde mensenrechteneducatie.