SCIENTOLOGY PASTORAAL WERKERS:
HULP BRENGEN WAAR EN WANNEER NODIG

Als reactie op toegenomen misdaad en geweld eind jaren '60 en begin '70, richtte L. Ron Hubbard het Pastoraal Werker Programma op. Het werd ontworpen om praktische hulpmiddelen te verschaffen om begrip en tolerantie te bewerkstelligen. Bovendien zijn deze hulpmiddelen uitdrukkelijk ontworpen voor gebruik door zowel scientologen als niet-scientologen. Zo ontstond er een op brede basis gebaseerde beweging van mensen uit alle lagen van de bevolking die toegewijd zijn aan het verstrekken van plaatselijke hulp aan gemeenschappen over de hele wereld. Gedurende de laatste 30 jaar hebben Scientology Pastoraal Werkers noodhulp geleverd bij rampen op 128 verschillende plaatsen.

Hoewel niemand het geweld had kunnen voorspellen waarmee de gebeurtenissen van 11 september het sociale vernis van de samenleving zouden doorbreken, zag de heer Miscavige dat het tijd werd dat scientologen hun inspanningen om hun medemens te helpen moesten verdubbelen. De inmiddels legendarische internationaal uitgegeven richtlijn had de titel De oproep tot ontwaken. Het bracht een verbazingwekkende groei van het Pastoraal Werker programma teweeg. Op 11 september 2001 waren er wereldwijd 6000 Pastoraal Werkers. Vandaag de dag behoren ze tot 's werelds meest erkende onafhankelijke hulporganisaties, met meer dan 200.000 Pastoraal Werkers op internationaal niveau die op afroep beschikbaar zijn.

Een Scientology Pastoraal Werker sluit zijn ogen niet voor de pijn, het kwaad en de onrechtvaardigheid van het bestaan. Een Scientology Pastoraal Werker is iemand die zijn medemens op vrijwillige basis helpt, door aan het leven van anderen weer een doel, waarheid en spirituele waarden te geven. Pastoraal Werkers leven volgens het motto: “Er kan iets aan gedaan worden”.