MENSENRECHTEN:
HET ONDERWIJZEN VAN VERDRAAGZAAMHEID EN VREDE

Ter nagedachtenis van de zeer dringende oproep van L. Ron Hubbard aan de overheden overal op aarde om de fundamentele mensenrechten te respecteren en de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe te passen, nam David Miscavige het initiatief voor een mensenrechtencampagne van de Scientology Kerk.

Diep verankerd in het gedachtegoed van Scientology schuilt de overtuiging dat ieder mens onvervreemdbare rechten heeft. Vanuit die overtuiging strijden scientologen wereldwijd al meer dan 50 jaar voor de principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Op dit moment voert de Scientology Kerk de grootste onafhankelijke informatiecampagne die ooit gehouden is, om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens overal ter wereld onder de aandacht te brengen.

In het kader van de initiatieven die de Kerk op het gebied van mensenrechten onderneemt, worden diverse groepen en activiteiten gesponsord. Er worden materialen ter beschikking gesteld aan verschillende mensen, groepen en overheden in 93 landen. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • Wat zijn Mensenrechten? Dit zijn boekjes en televisiespotjes die zowel jong als oud op begrijpelijke wijze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uitleggen.
  • Een studieboekje met opdrachten, een handleiding en een werkboek voor scholen waarmee leraren, overheden of activisten op het gebied van de mensenrechten effectieve hulpmiddelen in handen krijgen om zowel jong als oud over hun mensenrechten te informeren.
  • Er hoort ook een DVD bij. Hierop staan zowel de televisiefilmpjes als een documentaire genaamd: Het Verhaal van Mensenrechten. Verder zitten er boekjes en ander lesmateriaal bij als aanvullend hulpmiddel om meer aandacht en respect te genereren voor mensenrechten.