WAT ZIJN SCIENTOLOGY KERKDIENSTEN
EN RELIGIEUZE PLECHTIGHEDEN?

Scientology kerken houden kerkdiensten die parochianen in de gelegenheid stellen om wekelijks een gezamenlijke dienst bij te wonen.

Scientologen vinden dat zondagdiensten van Scientology die zich tot de mens als geestelijk wezen richten, op unieke wijze passen bij hun behoeften en een speciaal karakter verlenen aan de genoemde gebeurtenissen.

De Scientology religie geeft, net als andere religies, ook religieuze plechtigheden om belangrijke gebeurtenissen in het leven van haar parochianen te erkennen: huwelijksplechtigheden  naamgevingsplechtigheden en begrafenisplechtigheden. De religieuze plechtigheden van Scientology geven een bijzondere kwaliteit aan deze gelegenheden.