WAT IS HET STANDPUNT VAN SCIENTOLOGY
MET BETREKKING TOT ANDERE RELIGIES?

Scientology respecteert alle religies. Hij deelt met andere religies de dromen van vrede en verlossing. In het Credo van de Scientology Kerk staat dat "alle mensen het onvervreemdbare recht hebben hun eigen religie in praktijk te brengen."

Vanuit het oogpunt van de organisatie staat de kerk bekend om zijn interreligieuze werk met andere religies. Op persoonlijke basis, leert de morele code Scientologen specifieke leefregels toe te passen:

  • "Respecteer degeloofsovertuiging van anderen."

  • "Verdraagzaamheid is een goede hoeksteen voor het opbouwen van relaties tussen mensen."

  • "In de loop van de geschiedenis van de Mensheid tot in onze tijd toe, heeft onverdraagzaamheid op het gebied van religie heel wat ellende en slachtpartijen teweeg gebracht. Daaraan kun je zien dat onverdraagzaamheid een ernstige bedreiging is voor het voortbestaan."

  • "Verdraagzaam zijn met betrekking tot de religie van anderen betekent niet dat je niet uit mag komen voor je eigen overtuiging. Het leidt al gauw tot moeilijkheden als je de geloofsovertuigingen van anderen aanvalt of ondermijnt."

  • "De weg naar een gelukkig leven kan veranderen in een strijdperk als we de geloofsovertuiging van anderen niet respecteren."

Religie is vandaag de dag een onderwerp van veel discussie en kritische beschouwing. Maar op geen enkel moment is de beschavende invloed van religie zo belangrijk geweest als nu. L. Ron Hubbard gaf aan dat religie het eerste gevoel van gemeenschap is:

"Wanneer er in de samenleving geen religieuze invloeden zijn, of wanneer die weggevallen is, dan erft de staat de totale last van gebrek aan ethiek, misdaad en intolerantie. Waardoor de staat bestraffing en politie moet gaan gebruiken. Maar dit heeft weinig succes, want als zedelijk besef, integriteit en zelfrespect al niet van nature in iemand aanwezig zijn, zal het opleggen ervan weinig succes hebben. Ze kunnen alleen tot stand komen door spiritueel bewustzijn en het doordrongen worden van de spirituele waarde van deze eigenschappen. Om deugdzaam te zijn, enzovoort, moet er meer redelijkheid en een grotere gedrevenheid bestaan dan alleen de bedreiging met disciplinaire maatregelen van de kant van de mens."