WORDT DE TECHNOLOGIE VAN L. RON HUBBARD OOK
GEBRUIKT DOOR ARTSEN, SCHOLEN, MAATSCHAPPELIJK WERKERS, ZAKENMENSEN OF OP ANDERE VAKGEBIEDEN?

Ja, dat is wel degelijk het geval. Leden van deze beroepsgroepen gebruiken de technologie van L. Ron Hubbard om verbetering te brengen in hun leven en in het leven van diegenen die ze helpen of met wie zij werken. 

In vele landen gebruiken scholen en universiteiten de studiemethoden van L. Ron Hubbard om onderwerpen zoals lezen, schrijven en lesgeven te kunnen verbeteren. Afkickcentra maken gebruik van de methoden die hij ontwikkelde om drugsverslaafden te rehabiliteren en om mensen te helpen succesvol van drugs af te kicken. Artsen gebruiken de fundamentele beginselen van Dianetics om het herstel van patiënten te versnellen en zakenmensen maken gebruik van de bestuurlijke principes van L. Ron Hubbard om gezonde en welvarende organisaties op te bouwen. 

De methoden van L. Ron Hubbard zijn op elk gebied van het leven toepasbaar en hebben doorgaans succes wanneer ze correct worden toegepast. Daarom vind je op bijna elk gebied van sociale verbetering wel iemand die iets van deze technologie toepast.