HEEFT SCIENTOLOGY EEN VIJANDIGE HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE PERS?

Nee. De kerk ziet de pers als een belangrijk element van de samenleving die heel veel goeds teweeg kan brengen als ze haar werk op verantwoorde wijze uitvoert. In feite werken Scientologen er over de hele wereld aan om de vrijheid van meningsuiting te beschermen en te waarborgen.

De Scientology Kerk deelt wel de algemene publieke opinie, zoals die volgens enquêtes is vastgesteld, namelijk: mediareportages zijn te vaak onjuist en te partijdig en worden vaak beïnvloed door groepen die speciale belangen dienen.

Leden van de kerk volgen de Code van een Scientoloog en werken er aan om de pers goed geïnformeerd te houden over Scientology en haar activiteiten. Sterker nog, de Kerk heeft door de jaren heen duizenden keren zij aan zij gewerkt met de pers. Een verantwoordelijke pers kan een effectief instrument zijn voor sociale hervorming. Zo werden de vele reportages van de Kerk op het gebied van schendingen van mensenrechten pas algemeen bekend nadat de media er verslag van had gedaan. In feite heeft Freedom magazine dat door de Kerk uitgegeven wordt vaak journalisten geëerd, die, door hun toewijding en doorzettingsvermogen, het licht wisten te doen schijnen op misbruik en mishandeling en op die manier hielpen om noodzakelijke hervormingen te verwezenlijken.

Echter, zo nu en dan misleiden minder verantwoordelijke journalisten doelbewust het publiek door verkeerde informatie over Scientology te verstrekken. Omdat ze een nieuwe religie is, kwam het soms geheimzinnig over of werd het verkeerd begrepen. Ook waren er controversiële berichten, iets wat gebruikelijk is bij alles wat nieuw en anders is. Dit geldt niet alleen voor Scientology. Maar het is onredelijk om er een sensationele draai aan te geven waarmee religieuze onverdraagzaamheid wordt aangewakkerd. Het bewijst de bevolking niet alleen een slechte dienst, maar brengt ook Scientology in gevaar.

In de afgelopen jaren zijn vertegenwoordigers van de Kerk regelmatig op bezoek geweest bij de redacties van de belangrijke nieuwsorganisaties om hen over Scientology, haar beleid en haar activiteiten te informeren. Deze bezoeken verminderen de geruchtenstroom en de valse beschuldigingen die zich door de jaren heen in hun archieven hebben opgebouwd. Dergelijke bezoeken zijn voor zowel de Kerk alsook voor journalisten zeer positief gebleken.