GELOVEN SCIENTOLOGEN DAT ZE
VAN BUITENAARDSE WEZENS AFSTAMMEN?

Natuurlijk niet. Een dergelijk geloof wordt niet door Scientology aangehangen. Het zou even absurd zijn als het uitgangspunt dat iemand die in het Christendom gelooft moet geloven dat hij of zij van buitenaardse wezens afstamt omdat ze geloven dat er een hemel is. 

Sommige informatie die op het internet te vinden is over de geloofsovertuigingen van Scientology is een mengelmoes van misvattingen, verkeerde voorstellingen en regelrechte leugens die de theologie van Scientology probeert te verdraaien. Deze valse uitingen, die door ontaarde randfiguren op het internet worden verspreid, zijn niet alleen pertinent onwaar, ze zijn met opzet bedacht om Scientologen belachelijk te maken en hun werkelijke religieuze overtuigingen in diskrediet te brengen.