STUDIEVOORBEELDEN

HET SCHOONMAKEN VAN DE
RIVIER VAN COCAÏNE IN ITALIË

Toen een onderzoek van de Italiaanse rivier de Po in 2005 aantoonde dat de waterweg het equivalent van 4 kilo cocaïne per dag meevoerde, begon de overheid een landelijke voorlichtingscampagne gericht op jongeren.

De drugspreventie programma’s van de Scientology kerk waren toen al in gebruik in het land, maar werden door de vernieuwde urgentie om drugsgebruik te verminderen opgevoerd.

Door het hoge gebruik van heroïne in de jaren 1980 en ’90, was de kerk al begonnen met haar eerste initiatief, “Zeg Nee tegen Drugs.”

Als onderdeel van het programma organiseerden scientoloogen spuit pick-up acties in openbare parken en andere zware heroïne-gebruik gebieden – een activiteit die nog steeds gaande is. In totaal hebben ze een half miljoen uur besteed aan het verwijderen van grote hoeveelheden gevaarlijke naalden.

MEER DAN
25
PROCENT
DALING
– in –
drugsgebruik
door
HET
GEHELE
LAND

Tegelijkertijd geven vrijwilligers lezingen in scholen, houden ze drugsvoorlichtings evenementen en spreken ze op televisie en radio om de boodschap van een drugsvrij leven over te brengen aan alle luisteraars.

Om de impact van het programma te vergroten, hebben de “Zeg Nee tegen Drugs” teams de distributie van “De Feiten over Drugs” boekjes verhoogd door met sportorganisaties samen te werken. Vrijwilligers hebben het informatiemateriaal ook in nachtclubs verspreid door boekjes uit te delen en het vertonen van de documentaire. Een tiental steden hebben de drugsinformatie boekjes officieel in hun campagne opgenomen en ze zijn ook volledig afgedrukt in een nationaal politie tijdschrift.

In een jaar tijd bereikte Italiaanse vrijwilligers 500,000 mensen via 300 evenementen, deelden 250,000 boekjes uit en zonden ze de spotjes “De Feiten over Drugs” uit naar 16 miljoen kijkers.

In een schrijven aan de vrijwilligers van de Scientology kerk bevestigde Senator Salvo Fleres hun rol in de 25 procent afname van drugsgebruik in het land via de “Zeg Nee tegen Drugs” campagne -“Een van de meest duurzame en grootste drugpreventie initiatieven in Italië”.

De directeur van het departement voor Anti-Drug Beleid van de Italiaanse regering verwees naar ‘De Feiten over Drugs’ toen hij zei: “De noodsignalen van de afgelopen jaren, met name over cocaïne, deed ons denken dat het leven met drugs onvermijdelijk was geworden. Maar het werk van preventie-activiteiten, en al het andere, wierp zijn vruchten af. En nu kunnen we zeggen dat drugs geen onoverwinnelijke plaag meer is.”