STUDIEVOORBEELDEN

DRUGSVOORLICHTING VOOR IEDEREEN IN
ZUID AFRIKA

De Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal is een van de voornaamste producenten en exporteurs van cannabis, daar bekend als “dagga” -een toegangspoort tot meer dodelijke drugs.

Naar schatting roken nu zo’n 40 procent van de studenten “dagga” op de scholen in KwaZulu-Natal wat autoriteiten ertoe beweegt om politieinvallen op scholen in de hele provincie te doen waarbij jonge studenten gefouilleerd worden. De politie neemt routinematig drugs in beslag.

Met “De Feiten over Drugs” campagne hebben vrijwilligers deze crisissituatie direct aangepakt. Na persoonlijk in vele scholen drugspreventie lezingen gegeven te hebben, berekende de coördinator van de KwaZulu-Natal chapter van de Drug-Free World Foundation dat het jaren zou vergen om een aanzienlijke impact te creëren. Gebruikmakend van “De Feiten over Drugs” materialen presenteerde hij daarom een drie uur durend seminar voor leraren, schoolbestuurders en vrijwilligers om hen te trainen in het drugsvoorlichtingsprogramma. Daarmee creëerde hij het eerste team dat geïnstrueerd kon worden in hoe het lesplan op te zetten en andere leerkrachten te trainen om hetzelfde te doen.

400
ONDERWIJZERS
ONDERWEZEN
30
DUIZEND
STUDENTEN
DOOR DE
HELE REGIO

Een van de eerste die het programma exporteerde, was het hoofd van een basisschool die niet alleen zijn eigen docenten trainde op het “De Feiten over Drugs” programma, maar tevens een trainingsomgeving creëerde voor leerkrachten van naburige scholen. De resultaten creëerden een sterke impact in de hele regio waardoor meer leerkrachten en vrijwilligers tot het programma werden aangetrokken. Daaronder was een voormalige drugsdealer die vroeg de training te mogen doen en die toen voltooide. Sinds hij de opleiding afmaakte, heeft hij al 1000 drugspreventie lessen gegeven aan Zulu-sprekende tieners op een middelbare school.

Op deze manier verspreidde het “De Feiten over Drugs” programma zich van het ene klaslokaal naar het andere en van school tot school waarbij 370 leraren getraind en 30.000 studenten onderwezen werden in de regio.

De snelle verspreiding en goede resultaten van het programma kwam onder de aandacht van de Provinciale Commissaris van het Departement van Politie Training van KwaZulu-Natal. Deze heeft toen het programma opgenomen en het “De Feiten over Drugs” programma als een essentieel onderdeel van het politie opleidingslesplan aangenomen.