NADRUK OP TOEPASSING

Door middel van training kan men de technologie van Scientology leren. Technologie houdt ook gebruik in. Er bestaat een hiaat tussen kennis en de toepassing van die kennis. Doordat iemand getraind wordt kan hij de waarheden gebruiken die in Scientology zijn gevonden om de omstandigheden in het leven ook echt te verbeteren.

Als men Scientology in de praktijk gaat brengen wordt de nadruk op toepassing gelegd. Wat moet men precies doen om een vader en een zoon opnieuw tot elkaar te brengen, om het lijden van een weduwe te verlichten of een huwelijk te herstellen dat op de klippen dreigt te lopen? Andere religies en praktijken sporen ons aan om het geloof te bewaren, geschillen op te lossen of om het leed met waardigheid te dragen. Maar, hoe goed ook bedoeld, kun je eigenlijk wel iets met zo'n advies?

Wanneer een scientoloog zich inschrijft voor een Scientology cursus om een relatie te kunnen verbeteren, dan zal hij inderdaad begrip krijgen over het onderwerp en, wat net zo belangrijk is, hij zal het ook toe kunnen passen.

Een Voorbeeld

Stel dat een scientoloog wordt geconfronteerd met een op handen zijnde scheiding van een vriend van hem. Een getraind scientoloog heeft geleerd waarom een huwelijk stukloopt. Hij begrijpt waarom er een einde kan komen aan de goede communicatie tussen partners en waarom de affiniteit minder wordt. Als hij dit weet kan hij iets doen om dat huwelijk te redden. Hij weet hoe hij communicatie tussen vervreemde echtgenoten en verbitterde echtgenotes opnieuw tot stand kan brengen, en hoe hij de liefde weer aan kan wakkeren, die al bijna was uitgedoofd doordat ze hun huwelijksbeloften geschonden hadden.

Door Scientology training krijgt hij wat hij nergens anders kan krijgen: een echt bruikbaar middel om situaties in het werkelijke leven aan te pakken. Iemand die auditing alleen als preclear heeft meegemaakt, begrijpt wellicht een gedeelte van een probleem in zijn eigen huwelijk, maar hij zal er geen volledig begrip van hebben, en zij zal al helemaal niet de vaardigheden bezitten die nodig zijn om anderen te helpen hun problemen te begrijpen.

Daarom houdt de gebruik van Scientology altijd in dat men kennis verkrijgt door middel van opleiding en training in de principes van Scientology. Door het onderwerp te leren, bezit men de kennis van Scientology voor zichzelf en is zo in staat om zijn eigen leven en het leven van anderen te verbeteren.