SCIENTOLOGY TRAINING
INLEIDING

Het is binnen Scientology een gevestigd idee dat een verhoging van het bewustzijn de enige mogelijke weg is naar beter voortbestaan en meer geluk.

Door auditing wordt men vrij. Deze vrijheid moet worden aangevuld met kennis over de vraag hoe men vrij blijft. In de axioma's van Scientology staat hoe het reactief verstand in elkaar zit en Scientology beschikt over de benodigde discipline en kennis om met de wetten van het leven om te gaan en daar controle over te krijgen.

Het uitoefenen van Scientology bestaat dus uit auditing en training in de Scientology principes, en hieronder valt ook de technologie hoe je die principes toepast. Kennis van de mechanismen waardoor spirituele vrijheid kan worden verloren is op zichzelf een vrijheid en plaatst iemand buiten de invloedssfeer daarvan.

Door auditing kan men zien hoe iets gebeurd is, door training leert men waarom dat zo was.

Vanwege het belang van training zal men daarom zien dat scientologen in elke Scientology Kerk de werken van L. Ron Hubbard bestuderen. Als je daar, overal in de wereld, een kijkje zou nemen, zou je een zeer levendige omgeving zien die je enkel maar meemaakt bij Scientology training.