HOE TRAINEN SCIENTOLOGEN?

Tijdens zijn onderzoek deed L. Ron Hubbard vele ontdekkingen en merkte hoe mensen het beste konden worden onderwezen. Deze ontdekkingen zijn toegepast in de trainingsdiensten die door de Kerk worden geleverd. Hij bakende de fundamenten van het studeren af en bracht deze samen in een studietechnologie. Studietechnologie is een terrein op zich en is toepasbaar op elk onderwerp. Zij wordt bij alle Scientology training gebruikt, maar is net zo bruikbaar bij de studie van elk ander onderwerp.

Een van de elementen die een Scientology cursusruimte uniek maakt is de cursussupervisor, een expert in de studietechnologie die getraind is om alle barrières op te sporen en aan te pakken die een volledig begrip in de weg zouden staan.

De supervisor geeft geen lezingen, noch geeft hij in enigerlei opzicht zijn eigen interpretatie van het onderwerp. Dit is een belangrijk punt, omdat de resultaten die in Scientology worden verkregen alleen tot stand komen door het nauwgezet volgen van de technologie, zoals beschreven door de heer Hubbard. Het onderwerp is reeds onderzocht en getest en zeer bruikbaar gebleken in de praktijk. Als het mondeling van leraar aan student zou worden doorgegeven, zouden er onvermijdelijk wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke gegevens worden geïntroduceerd, hoe onbedoeld ook, waardoor de effectiviteit van Scientology verloren zou gaan. Daarom wordt er ook veel aandacht besteed om te zorgen dat een student uitsluitend de zuivere weergave ontvangt, zoals die is geschreven of uitgesproken door L. Ron Hubbard zelf.

In plaats daarvan helpt de supervisor de student de materialen te begrijpen, waarbij hij altijd de nadruk legt op begrip en toepassing. Er is ontdekt dat deze methode van onderwijs studenten aflevert die meer begrijpen en veel beter in staat zijn om wat ze geleerd hebben toe te passen dan bij de traditionele onderwijsmethoden het geval is.