STUDIE OP INDIVIDUELE BASIS

Met Scientology training kan iemand in zijn eigen tempo leren. Elke cursus is opgebouwd rond een aftekenblad, dat ook een vernieuwing is in de studietechnologie die door L. Ron Hubbard is ontwikkeld. Op een aftekenblad worden de materialen van een onderwerp stapsgewijs gerangschikt en gepresenteerd, om het studeren te vergemakkelijken. Op een aftekenblad wordt de volgorde vastgelegd van de studieonderwerpen en de praktijkoefeningen die gedaan dienen te worden.

De materialen van een Scientology cursus bestaan uit boeken, andere publicaties, films en opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard. Deze materialen staan op het aftekenblad gerangschikt en de student bestudeert deze in de aangegeven volgorde. De persoon gaat pas naar de volgende stap wanneer hij daar klaar voor is. Er is geen sprake van "achterblijven", of de verwachting dat iemand de gegevens blindelings accepteert of andere vernederingen die maar al te vaak in het onderwijssysteem van deze samenleving voorkomen. Een Scientology cursus bestaat slechts ten voordele van de persoon; zijn eigen vooruitgang in kennis is de bepalende factor van de voortgang.

Omdat de nadruk op doen ligt, en niet op studie omwille van de studie, zal de persoon al snel met anderen aan de praktische aspecten van zijn cursus gaan deelnemen en samen met hen studeren om zich te bekwamen in wat ze hebben geleerd. Bij Scientology heerst in elke cursusruimte een sfeer van wederzijdse hulp.