DE WAARDE VAN SCIENTOLOGY

Door auditing en training zijn vele scientologen tot het begrip gekomen dat veel in onze moderne wereld vergankelijk is, niet permanent is en gebaseerd is op zaken die niet voortbestaan of die eigenlijk worden verwoest. Ze weten dat door het in de praktijk brengen van Scientology het volledige potentieel van iemand hersteld kan worden en dat deze vooruitgang blijvend is, waardoor hij zich gaat realiseren dat hij zelf onsterfelijk is.

Gevangen in een economische tredmolen, aan alle kanten getroffen door het materialisme van ons tijdperk, is het voor velen nauwelijks denkbaar dat er hogere staten zijn.

Maar ze bestaan wel.

Het in de praktijk brengen van Scientology zorgt voor een betere staat voor de mens en opent de weg naar een zekere en betrouwbare brug naar een toekomst. In voorbije eeuwen is er over deze weg gedroomd. Tot nu toe heeft zoiets nog nooit voor de mens bestaan.

Hij bestaat in Scientology.