EEN BIOGRAFIE OVER DAVID MISCAVIGE
ERVOOR ZORGEN DAT SCIENTOLOGY OOK ECHT SCIENTOLOGY BLIJFT

Als kerkelijk leider van de Scientology religie, heeft David Miscavige zich volledig toegelegd op het beschikbaar stellen van de Scientology geschriften voor het grote publiek. Al 25 jaar is hij non-stop bezig om de oorspronkelijke teksten van Dianetics en Scientology voor elk mens op aarde en in alle talen beschikbaar te maken, precies zoals L. Ron Hubbard zelf heeft gewild. Aangezien de werken van L. Ron Hubbard over het verstand en de geest gaan en 18 miljoen geschreven woorden en zo'n 2500 opgenomen lezingen beslaan, was het een enorme uitdaging om het allemaal uit te zoeken, te restaureren, te vertalen en uit te geven. Maar tegen het eind van 2009 lukte het om na 25 jaar alle materialen van Dianetics en Scientology weer in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Het is voor het eerst dat het gehele werk van Scientology beschikbaar is en in de juiste volgorde is gezet waarin het oorspronkelijk door L. Ron Hubbard werd geleverd.

De achtergrond waartegen dit “Gouden Tijdperk van Kennis” zich ontplooide, is de Leidraad voor Materialen, een uitgebreide leidraad die al door L. Ron Hubbard geadviseerd werd en nu door David Miscavige nieuw leven is ingeblazen. Via illustraties geeft het een chronologisch overzicht van alle werken van L. Ron Hubbard en hoe ze met elkaar in verband staan. Kortom, het Gouden Tijdperk van Kennis is het meest omvangrijke programma uit de geschiedenis van Scientology om alle geschriften van Scientology terug te vinden, te herstellen en te verifiëren. Dit omvatte ook de projecten om alle als verloren beschouwde manuscripten en opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard terug te vinden – wat er feitelijk op neerkwam dat er overal waar hij had geschreven en lezingen had gegeven, moest worden gezocht. Een project, dat meer dan twee miljoen uren duurde, was ervoor nodig om de zuiverheid van de materialen te waarborgen, door fouten in gedicteerde manuscripten te herstellen, redactionele toevoegingen en veranderingen ongedaan te maken, incorrecte volgorde en onbrekende tekst te identificeren en te verifiëren dat de inhoud van elke pagina authentiek was.

Na het lanceren van het Gouden Tijdperk van Kennis volgden de Congreslezingen, dat zijn speciale evenementen waarin L. Ron Hubbard verslag deed van elke nieuwe mijlpaal in het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van Dianetics en Scientology.

In juni 2007 kwam de presentatie die “de wereld van Scientology voor altijd zou veranderen”. David Miscavige maakte toen de volledig gerestaureerde Fundamenten beschikbaar die bestaan uit 18 boeken en 280 lezingen, gegeven door L. Ron Hubbard en die samen de kern van de Scientology religie vormen. Sedert 2007 zijn meer dan 70 miljoen exemplaren van deze Fundamenten gelezen of beluisterd. Het is aan deze prestatie te danken dat de Scientology religie nu een renaissance meemaakt.

Aan het eind van 2009 kwam de historische aankondiging dat het Gouden Tijdperk van Kennis met het uitbrengen van de Professionele Cursuslezingen en de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden Lezingen van L. Ron Hubbard was afgerond. Dit werk bevat meer dan 1000 lezingen en 500 geschriften en geeft een dagelijks verslag over de ontdekkingen die Ron Hubbard in Dianetics en Scientology deed.