DAVID MISCAVIGE:
DE FUNDAMENTEN BOEKEN EN LEZINGEN

“DE WERELD VAN SCIENTOLOGY IS VOOR ALTIJD VERANDERD”.

2005

196 lezingen van L. Ron Hubbard wereldwijd tegelijk uitgebracht in 15 talengrootste audio-release in de geschiedenis.

2006

Twee Guinness Wereldrecords uitgereikt aan L. Ron Hubbard: Meest Gepubliceerde Auteur
(1084 titels) en Meest Vertaalde Auteur (71 talen).

2007

1,8 miljoen pagina's van L. Ron Hubbard’s geschriften vertaald sinds 2004. Het totaal in de voorafgaande 50 jaar 359.459 pagina's vertaald.

2008

Sinds 2005 14.211 uur aan vertaalde lezingen van L. Ron Hubbard opgenomen.

2009

13 maart: Grootste afzonderlijke publicatiegebeurtenis in de geschiedenis – negen Beginnerboeken van L. Ron Hubbard gelijktijdig uitgebracht in 50 talen (450 titels). 70 miljoen L. Ron Hubbard boeken en lezingen verkocht sinds 2007, meer dan in de eerste 50 jaar van Dianetics en Scientology tezamen.

Totaal aantal Dianetics en Scientology cursusvoltooiingen is 10 maal die van vijf jaar geleden.

Meer dan 3 miljoen boeken van L. Ron Hubbard over Dianetics en Scientology, in 15 talen, in meer dan 125.000 bibliotheken geplaatst.

Derde Guinness Wereldrecord van L. Ron Hubbard, voor Meeste Luisterboektitels op Aarde (185).

27 december: Historische voltooiing die het Gouden Tijdperk van de Kennis bekroont, de uitgave in het Engels van L. Ron Hubbard’s Theorie- en Onderzoekscursus voor Gevorderden Lezingen, meer dan 1000 lezingen en 750 uitgaven, die het dag-tot-dag verslag van zijn pad van ontdekking in Dianetics en Scientology omvatten. Voor de allereerste keer zijn alle materialen van L. Ron Hubbard voor iedereen verkrijgbaar.

2010

Vierde Guinness Wereldrecord aan L. Ron Hubbard, voor de De Weg naar een Gelukkig Leven – het meest vertaalde niet-religieuze boek op aarde (70 talen).

Dhr. David Miscavige stond voor scientologen, vanuit de gehele wereld bijeengekomen, voor de veelvuldig aangekondigde gelegenheid. Hij kondigde aan dat wat hij op het punt stond te beschrijven, niets minder was dan “het herstel van Dianetics en Scientology” – een gebeurtenis die “de wereld van Scientology voor altijd zou veranderen”. In de daarop volgende uren, vertelde hij het hele verhaal aan een publiek van duizenden, verzameld in de Ruth Eckerd Hall in Clearwater.

Dhr. Miscavige beschreef eerst het vijfjarige, twee miljoen manuren durende onderzoeksproject om de zuiverheid van alle Scientology geschriften te waarborgen, die waren gevonden in de geschriften en opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard. De taak omvatte het lokaliseren van originele manuscripten en gedicteerde tapes van de boeken van L. Ron Hubbard – het verifiëren van bestaande teksten tegen die originelen, het corrigeren van elke fout of afwijking en deze terug te brengen naar hun oorspronkelijke onveranderde vorm. Van de afwijkingen van de oorspronkelijke manuscripten werd onmiddellijk ontdekt dat deze veel uitgebreider bleken dan gedacht: transcriptie- en interpunctiefouten van elk soort, hoofdstukken in de verkeerde volgorde gebonden of zelfs in het midden van een ander hoofdstuk – om maar niet te spreken over het “handwerk” van een uitgever die alineaonderbrekingen verwijderde om het aantal pagina's te verminderen. “Nu voeg daar de ‘editor’ aan toe”, verklaarde Dhr. Miscavige, “die, in plaats van het nu te corrigeren, besluit zijn eigen ‘verduidelijkende’ voetnoten toe te voegen om uit te leggen wat LRH werkelijk bedoelde”.

Dhr. Miscavige vertelde een opmerkelijk voorbeeld van het project om de technologie te herstellen. Toen het aantal pagina's van een boek niet paste bij het aantal opnames van het dictaat die ter beschikking stonden, doorzochten de onderzoekers opnieuw de archieven en vonden drie dicteerschijven van was die lang genegeerd waren en gemarkeerd waren met "UNK" voor "Unknown" (= onbekend). Na het lokaliseren van eveneens reeds lang verouderde afspeelapparatuur, vonden ze dat de opnamen niets minder waren dan twee extra hoofdstukken van L. Ron Hubbard’s manuscript van 1948 voor Dianetics: De Oorspronkelijke These. Het dictaat liet ook zien dat andere hoofdstukken, sinds de eerste publicatie, in de verkeerde volgorde waren gedrukt. Het volledige manuscript werd vervolgens gecorrigeerd en voltooid. Vandaag de dag geldt het als de eerste en meest fundamentele verklaring over de werkelijke aard en functie van het verstand en is voor iedereen beschikbaar om te lezen.

In de daaropvolgende jaren werd elk woord en elke regel in elk boek van L. Ron Hubbard onderzocht, geverifieerd of gecorrigeerd om absolute zuiverheid te waarborgen. De standaard die door de heer Miscavige werd gezet is perfectie, de enige standaard die past bij de werken van L. Ron Hubbard.

Na deze ontzaglijke redactionele onderneming, werd elk boek nauwgezet ontworpen, getypeset, gedrukt en gebonden om het hoogste niveau van leesbaarheid, begrip, kwaliteit en duurzaamheid te bereiken – om over pure esthetische schoonheid maar niet te spreken. Zo ontstonden alleen de pure en perfecte Scientology geschriften zoals die door L. Ron Hubbard geschreven waren.