DAVID MISCAVIGE:

DIANETICS IN DE 21E EEUW

In juni 2009 kondigde de heer David Miscavige de belangrijke verbetering sinds 1950 aan voor de toepassing van Dianetics.

Het was een project waar David Miscavige 4 jaar aan gewerkt had wat resulteerde in het uitgeven van nieuwe materialen over Dianetics, met als resultaat dat Dianetics wereldwijd toegankelijk is geworden. 

Het doel was om elke groep, elke missie en iedere Scientology Kerk in staat te stellen om Dianetics auditing te kunnen geven zoals L. Ron Hubbard het oorspronkelijk voor ogen had.

Het speerpunt was het uitgeven van audiovisuele materialen die het onderwerp Dianetics en de studie ervan in dit nieuwe millennium mogelijk maken. Meer specifiek, gaat het hier over 32 nieuwe films, uitgegeven in 15 talen. Bij elkaar bevatten ze meer dan 4,5 uur voorlichting over de grondbeginselen van Dianetics.

De heer Miscavige verklaarde aan scientologen afkomstig uit de hele wereld: "dit zijn niet zomaar films over over Dianetics. Het zijn, beter gezegd, films van Dianetics.” Daarom zijn ze, met behulp van moderne technologie, voor iedereen begrijpelijk gemaakt.

Net als het Dianetics boek zelf, beginnen de films heel eenvoudig en gaan daarna dieper in op de materie.Om voor een goed begrip te zorgen, wordt elk facet van Dianetics auditing beschreven en op verschillende manieren in beeld gebracht, wat in daaropvolgende films steeds herhaald wordt.

Het pakket bestaat uit twee DVD’s. De eerste is Hoe Dianetics wordt gebruikt. Dit deel bestaat uit 14 hoofdstukken. Het begint met de grondbeginselen en legt, stap voor stap, elk begrip uit dat nodig is om met Dianetics te beginnen.

Zodra iemand met auditing begint, wordt de tweede DVD bekeken: Aspecten van Auditing. Elk van de 18 hoofdstukken is een film op zich die nooit meer dan een onderdeel van Dianetics behandelt, waardoor een volledig begrip van auditing wordt verkregen.

Door deze opzet krijg je meer inzicht in het Dianetics boek dan ook tevoren.

De toenemende vraag naar Dianetics auditing wordt beantwoord met
Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand. Een legendarisch boek van L. Ron Hubbard dat inmiddels in meer dan 50 talen beschikbaar is. Om aan die vraag te kunnen voldoen, introduceerde David Miscavige een aantal nieuwe Dianetics cursussen waarbij gebruik gemaakt wordt van deze nieuwe films. De eerste hiervan is het Hubbard Dianetics Seminar. In een 2 dagen durend seminar leert de lezer de Dianetics films te gebruiken en kan hij binnen een paar uur met de auditing beginnen.

Daarna kunnen deze beginnende dianetici het pad volgen dat L. Ron Hubbard in 1950 in kaart bracht. Men gaat dan verder op de Hubbard Dianetics co-audit. 

Evenals bij het seminar het geval is, biedt de co-audit de deelnemers de kans om de films hoofdstuk voor hoofdstuk te bekijken. Daarna auditeert men elkaar beurtelings. Maar in tegenstelling tot het seminar wordt deze co-audit zeven dagen per week geleverd. De mensen die co-auditeren mogen zo vaak als ze willen langskomen en mogen zo veel auditing blijven ontvangen als ze wensen. Op die manier kunnen ze in hun eigen tempo de staat van Clear bereiken.

Het trainen van Professionele Dianetics auditors

Het laatste onderdeel van deze Dianetics uitgave gaat over het trainingen van professionele Dianetics auditors. Tijdens het onderzoek van David Miscavige werd hierover technologie ontdekt die al tientallen jaren niet meer gebruikt werd. Daarom bevat deze Dianetics revolutie tevens de volledig gerestaureerde lezingen van L. Ron Hubbard die 50 jaar geleden zoek waren geraakt: De Dianetics Professionele Cursus Lezingen.

De serie is voor het eerst beschikbaar gesteld en biedt – samen met Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand – alle benodigdheden voor een gedegen professionele auditorsopleiding.

Zelf beschreef de heer Hubbard deze lezingen als de volgende mijlpaal van Dianetics. Want ze bevatten de anatomie en de bron van emotie en de fundamentele doorbraak van de componenten van begrip – de Driehoek van Affiniteit, Realiteit en Communicatie. Kortom, deze uitgaven zijn het boegbeeld voor Dianetics in dit millennium en ontelbare generaties die komen. Sinds het uitgeven van de films, Hoe Dianetics wordt gebruikt, organiseren kerken, missies en groepen over de hele wereld regelmatig seminars en co-audits. Hierdoor is Dianetics enorm snel gegroeid.