DAVID MISCAVIGE:

DE BASISBOEKEN CREËREN VRAAG
NAAR DIANETICS EN SCIENTOLOGY

De release van de Basisboeken en de Lezingen betekent dat elke Scientoloog nu de fundamenten van de Scientology religie gemakkelijk, snel en in chronologische volgorde kan studeren, en hierbij een nooit voorheen gezien begrip verkrijgt van de religie en haar toepassingen in het leven. Tienduizenden scientologen hebben dat inmiddels gedaan.

In de 50 jaar voorafgaand aan de publicatie van dit basismateriaal, waren in totaal 39 miljoen exemplaren van L. Ron Hubbards geschreven en gesproken werken over Dianetics en Scientology in omloop. Alleen al in de eerste twee jaar na de publicatie in 2007, werden er meer dan 60 miljoen boeken en lezingen van L. Ron Hubbard verspreid.

Met de beschikbaarheid van dit materiaal in 15 talen, en de meest elementaire boeken in 50 talen, is het totale aantal Dianetics en Scientology vertalingen in de afgelopen tien jaar keer dat van de voorgaande vijf decennia.

Maar de werkelijke betekenis van het herstel en de restauratie van Dianetics en Scientology materialen kan natuurlijk alleen worden gemeten in termen van de verbeteringen in het leven van individuele personen. En als je deze maatstaf bekijkt, vindt men tieners die eens opstandig waren, die nu spirituele waarden doen herleven, en eens gebroken gezinnen nu in harmonie met het leven (en met elkaar). Men vindt ook toegenomen intelligentie, herwonnen geluk, bekwaamheid en de vele tastbare resultaten van religieuze ervaring – en het bereiken van spirituele vrijheid zelf. Kortom, Scientology boeken en lezingen bevatten principes die miljoenen hebben toegepast om de doelen van de religie te bereiken.