DAVID MISCAVIGE:

HET HERSTEL VAN L. RON HUBBARD’S LEZINGEN

De restauratie van L. Ron Hubbard’s lezingen uit die periode werd een andere belangrijke fase van het project. L. Ron Hubbard gaf in de jaren ‘50, honderden lezingen aan dianetici en scientologen, waarbij hij uitgebreid in ging op een aantal aspecten van het desbetreffende boek. Hoewel deze lezingen waren opgenomen, waren vele nog nooit algemeen beschikbaar geweest vanwege gebrek aan reproductie-faciliteiten in de beginjaren van de kerk. Een eerder team zocht naar de lezingen in de steden waar ze gegeven werden – Los Angeles, Phoenix, Philadelphia, Wichita, Londen, Melbourne, Johannesburg – en verzamelde alle originele opnames die bekend waren. Maar massale reproductie werd nog steeds belemmerd door de slechte kwaliteit van veel originelen of door hun kwaliteitsverlies in de loop der jaren. Ondanks verschillende restauratiepogingen door de jaren heen, waren er in feite veel lezingen waar nog nooit naar geluisterd was sinds de dag dat ze werden gegeven.

Aan het begin van de 21e eeuw was de computertechnologie echter enorm vooruitgegaan. Het moeizame werk kon opnieuw gestart worden, maar deze keer met succes. Maar zelfs dan, om de gewenste kwaliteit te bereiken, streefde de Kerk er voortdurend naar om de grenzen van de bestaande geluidstechnologie te verbeteren. Als gevolg hiervan werden 's werelds meest geavanceerde geluidsrestauratie studio's opgezet. Tienduizend man-uren later had het project met succes honderden uren van voorheen ontbrekende, vervormde of onverstaanbare opnames gerestaureerd. Het resultaat was het herstel van een enorme hoeveelheid van Scientology geschriften voor nu tot in de eeuwigheid.

Deze enorme onderneming van onderzoek, verificatie, redactie en geluidsrestauratie resulteerde in de grootste prestatie in de geschiedenis van de Kerk: het herstel van de ware fundamenten van de Scientology religie. Achttien boeken van L. Ron Hubbard, perfect tot in elk detail; de bijbehorende lezingenserie voor elk boek, 280 lezingen in totaal, binnenshuis geproduceerd op CD; elke lezingenserie met inbegrip van de transcripties en aanvullende referenties. Elk boek en lezingenserie heeft een uitgebreide verklarende woordenlijst, waarin de woorden zijn gedefinieerd zoals L. Ron Hubbard ze gebruikten. Hiermee is het begrip van de luisteraar verzekerd. Elk boek en elke lezing is gereproduceerd in 15 talen.

En dat is de reden waarom dit een werkelijk Gouden Tijdperk van Kennis is voor elke scientoloog.

Zoals de heer Miscavige het samenvatte: “En voor het geval je het gemist hebt, we spreken niet van 'gecorrigeerde" manuscripten. Niet 'opnieuw geverifieerde" manuscripten. En beslist niet gewoon 'opnieuw verpakt". Waar we over praten is 100 procent zuivere BRON.”

Te weten dat ze het werkelijke materiaal ontvangen van de bron van de Scientology religie, L. Ron Hubbard, is het primaire doel van elke scientoloog. David Miscavige heeft ervoor gezorgd dat dit nu mogelijk is.