WAT IS DE BRUG IN SCIENTOLOGY?

Vele hogere staten van bestaan zijn beschikbaar voor de mens en deze zijn bereikbaar met behulp van Scientology. L. Ron Hubbard verschafte een nauwkeurige omschrijving van deze staten en verklaarde vervolgens hoe ze bereikt konden worden. Hij rangschikte ze in een tabel die grafisch elke stap omhoog toont.

De tabel die de gradaties van geestelijke verheffing laat zien heet de Classificatie-, Gradatie- en Bewustzijnskaart. Classificatie verwijst naar opleidingen in Scientology en het feit dat bepaalde acties vereist, of vaardigheden verkregen zijn, voordat iemand geclassificeerd wordt als een auditor op een bepaald niveau en toegelaten wordt tot de volgende klasse. Gradatie verwijst naar de geleidelijke verbetering die in Scientology auditing optreedt.

De mens heeft in zijn religieuze erfenis lang het ideaal gehad een brug te hebben over de kloof, dus tussen het niveau waar hij zich nu bevindt en een hoger niveau van bestaan. Ongelukkigerwijs zijn velen die probeerden die kloof te overbruggen in de afgrond gevallen.

Om deze metafoor te gebruiken, de Classificatie-, Gradatie- en Bewustzijnskaart vertegenwoordigt in feite de brug die de kloof overbrugt en mensen naar een hoger niveau brengt. Dit is het ideaal dat de mens tenminste tienduizend jaar heeft gekoesterd en het is nu bereikbaar door de stappen, in de kaart uitgestippeld, te volgen.

De kaart is een gids voor het individu vanaf zijn eerste begrip van Scientology tot aan elke hogere staat. De mens heeft nooit eerder zo'n kaart gehad. Het is de Brug naar totale vrijheid. Het is de route. Het is exact en heeft een standaard progressie. Men loopt erop en wordt vrij.