WAAROM WORDT SCIENTOLOGY EEN RELIGIE GENOEMD? 

Scientology voldoet duidelijk aan alle drie de criteria die algemeen door religieuze geleerden in de hele wereld worden gebruikt om religiositeit te bepalen: (1) een geloof in een Ultieme Realiteit, zoals de Goddelijke of Eeuwige Waarheid, die het hier en nu van het wereldse overstijgt; (2) religieuze praktijken gericht op het begrip van, het bereiken van of eenwording met deze Ultieme Realiteit; en (3) een gemeenschap van gelovigen die zich verenigen om samen deze Ultieme Realiteit na te streven. 

Het Scientology geloof in een Ultieme Realiteit die de materiële wereld overstijgt, omvat onder andere haar concept van de thetan, en de drijfveren die de geestelijke wereld (de zevende dynamiek) en het Opperwezen (de achtste dynamiek) omvatten. Het tweede element is aanwezig in de plechtigheden van Scientology, zoals de naamgevings-, huwelijks- en begrafenisplechtigheden, maar hoofdzakelijk in de religieuze auditing- en

trainingsdiensten, waardoor scientologen hun geestelijk bewustzijn kunnen verhogen en inzicht kunnen krijgen in de geestelijke wereld en uiteindelijk in hun relatie met het Opperwezen. Ten aanzien van het derde element kan men op elk uur van de dag een zeer energieke gemeenschap van gelovigen in elke Scientology kerk aantreffen.

Scientology is dus een religie in de meest traditionele betekenis van het woord. Scientology helpt de mens zich bewuster te worden van zijn eigen geestelijke aard en die van zijn medemensen, en zo bewuster te worden van God.

Scientology continueerd een religieuze traditie van tienduizend jaar en omvat waarheden en inzichten, gevonden in de oudste heilige geschriften van de Hindoe Veda en de wijsheid van het Boeddhisme. 

Scientology heeft met alle grote religies gemeen, de droom van vrede op aarde en redding voor de mens. Het nieuwe aan Scientology is dat het een exacte weg aanbiedt, om in het hier en nu geestelijke vooruitgang te brengen op een zodanige manier zodat men die met absolute zekerheid kan bereiken.