DE AUDITINGSESSIE

De periode waarin een auditor een preclear auditeert wordt een auditingsessie genoemd. Een sessie vindt plaats op een door de auditor en preclear afgesproken tijd.

Bij auditing wordt er gebruik gemaakt van processen – exacte reeksen van vragen of aanwijzingen die door een auditor worden gegeven om iemand te helpen gebieden van spiritueel leed te vinden, dingen over zichzelf te weten te komen en zijn staat van zijn te verbeteren. Er zijn veel, heel veel verschillende auditingprocessen en door elk daarvan wordt iemands vermogen verbeterd om een bepaald deel van zijn bestaan onder ogen te zien en aan te pakken. Wanneer het specifieke doel van een proces is bereikt, wordt het proces beëindigd en kan vervolgens met een nieuw proces worden begonnen dat een ander deel van het leven van de persoon behandelt.

Er zou natuurlijk een eindeloos aantal vragen kunnen worden gesteld die iemand al dan niet zouden kunnen helpen. De prestatie van Dianetics en Scientology is dat L. Ron Hubbard de exacte vragen en aanwijzingen heeft vastgesteld om spirituele vrijheid tot stand te kunnen brengen.

De vragen of aanwijzingen van het proces brengen iemand ertoe om een bepaald gedeelte van zijn bestaan onder de loep te nemen. Wat er wordt gevonden, varieert natuurlijk van persoon tot persoon, omdat ieders ervaringen verschillend zijn. Ongeacht de ervaringen of achtergrond wordt de persoon echter geholpen om niet alleen gebieden van spiritueel leed of moeilijkheden in zijn leven te lokaliseren, maar ook de bron van dat leed. Hierdoor kan iemand zichzelf bevrijden van ongewenste barrières die zijn natuurlijke vermogens remmen, stoppen of afstompen en deze vermogens te vergroten zodat hij slimmer en spiritueel bekwamer wordt.

Er bestaan geen variabelen in de technologie van auditing, geen willekeurige resultaten of lukrake toepassingen. Auditing is geen periode waarin men bezig is met vage, vrije associatie. Elk proces is exact in haar ontwerp en toepassing en geeft bij correcte toepassing een duidelijk omschreven resultaat.

Scientology auditing kan iedereen vanuit een staat van spirituele blindheid tot de hoogste staten van spirituele vreugde brengen.