BEVESTIGING VAN RESULTATEN

Vooruitgang dankzij auditing, die iemand subjectief voelt, kan ook objectief zichtbaar worden gemaakt door middel van testen in de loop van het auditingprogramma.

Voordat hij met een auditingprogramma begint worden er heel wat testen gebruikt om de bekwaamheid van de preclear te meten. Hierdoor wordt ook een voorspelling gegeven van de hoeveelheid auditing die nodig kan zijn om een bepaald resultaat met de preclear te bereiken. Wanneer de preclear naderhand opnieuw wordt getest, kan de vooruitgang die hij persoonlijk ervaart op een statistiek worden aangetekend, wat een bevestiging is van zijn vooruitgang.

Deze objectieve manieren om de verbetering bij iemand te meten gaat regelrecht in tegen de algemeen gekoesterde opvattingen. Vóór Dianetics beweerden de psychiatrie en psychologie steevast dat iemands bekwaamheid en intelligentie niet konden worden veranderd. Hun verklaringen bleken onjuist, en werden weerlegd door talloze onderzoeken, waarbij mensen na te zijn geauditeerd een indrukwekkende verbetering op beide gebieden lieten zien.

Een andere routinetest is de Oxford Capacity Analysis (OCA), die nauwkeurig tien verschillende persoonlijkheidskenmerken meet. Deze gaan zichtbaar omhoog bij auditing, een weerspiegeling van de vooruitgang van de preclear. Preclears vermelden dat zij rustiger, stabieler, energieker en extraverter zijn geworden als rechtstreeks gevolg van auditing, en de resultaten van de OCA leveren gegevens die dit bekrachtigen.

Geschiktheidstesten zijn ook een betrouwbare indicatie van auditingresultaten. Verbeteringen in de resultaten van deze geschiktheidstesten gaan gepaard met een verminderde neiging tot ongelukken. Er zijn nog vele andere testen beschikbaar waarmee coördinatievermogen en dingen worden gemeten, zoals zicht, gehoor, kleurenblindheid, evenwicht enzovoorts. Ook deze functies verbeteren als gevolg van auditing.

Natuurlijk is individuele voortgang variabel, omdat deze voor een groot gedeelte wordt beïnvloed door de toewijding van de preclear en het aantal sessies. Daarom is een duidelijk omschreven mate van verbetering onmogelijk vast te stellen en doet de Kerk geen uitspraak over de vooruitgang die iemand door middel van auditing zal krijgen en geeft daar ook geen garanties voor. Het personeel van de Kerk heeft bij hun parochianen echter zoveel uitzonderlijke verbeteringen in testresultaten gezien, dat zij die vooruitgang als een logisch gevolg beschouwen.