HET BELANG VAN COMMUNICATIE

In feite is communicatie een van de meest belangrijke dingen in Scientology en vormt het de basis voor de religieuze diensten, auditing en training. Een groot gedeelte van de Scientology geschriften is gewijd aan het begrip en de toepassing van communicatie, zoals boeken, op band opgenomen lezingen en trainingsfilms. Tijdens zijn training bestudeert een Scientology auditor het onderwerp communicatie en brengt hij op veel momenten in die training communicatietechnieken in de praktijk. Hij werkt voortdurend aan een perfecte beheersing van de communicatieformule.

Auditing wordt alleen mogelijk wanneer men de communicatieformule toepast. Iemand die deelneemt aan auditing (een "preclear" in de terminologie van Scientology) moet zijn aandacht naar binnen richten, naar de verste uithoeken van zijn reactief verstand, om daarin verborgen voorvallen uit het verleden op te diepen, waaronder ook vorige levens, om antwoorden te vinden op auditingvragen en om de schadelijke energie uit te wissen die is opgeslagen in de mentale beeldplaatjes van deze voorvallen, om daardoor verlichting van spirituele problemen te verkrijgen. De preclear is helemaal wakker tijdens een auditingsessie en naarmate de auditing voortgaat neemt dat zelfs nog toe. De auditor en de preclear werken samen om de preclear te helpen zijn reactief verstand te verslaan. Auditing is niet iets wat de persoon passief ondergaat, maar het vereist zijn actieve deelname om zijn zelfbeschikking te vergroten. Uitsluitend door gebruik te maken van communicatie richt de auditor de aandacht van de preclear (met instemming van de preclear) op momenten van pijn, bewusteloosheid of negatieve emotie uit het verleden.

De preclear, die weet dat de auditor de exacte en voorspelbare communicatieformule gebruikt, heeft voldoende vertrouwen in de auditor om toe te staan dat zijn aandacht gestuurd wordt en om de auditor te vertellen wat hij ontdekt.