VERGELIJKING MET ANDERE PRAKTIJKEN

Vroegere pogingen om de mens te helpen probeerden dit te bewerkstelligen door zedelijke codes of gedragscodes, maar omdat ze geen kennis hadden van het reactief verstand en geen middelen hadden om de irrationele bevelen daarvan aan te pakken, leidden ze niet tot een blijvende verbetering.

Auditing is iets heel anders dan deze eerdere praktijken, waarvan velen niet werkten en waarvan sommige, zoals psychiatrie, zelfs schadelijk waren. Bij auditing volgt men een nauwkeurig vastgestelde route die tot specifieke verbeteringen leidt, en alleen de persoon die wordt geauditeerd kan zeggen of die bereikt zijn of niet. De preclear bepaalt wanneer hij een bekwaamheid heeft herwonnen of een barrière in het leven is kwijtgeraakt, niet iemand anders. De auditor blijft de preclear auditeren totdat de preclear uit eigen vrije wil weet wanneer hij daarin geslaagd is. Het is niet de auditor, of iemand anders in Scientology die zegt dat de preclear vooruitgang boekt. De preclear weet dat zélf . Aangezien het doel van auditing de rehabilitatie van iemands eigen potentieel is, kan de vooruitgang op geen enkele andere manier worden bepaald.

Auditing bestaat uit dingen die op het hele leven betrekking hebben. Er zijn bij auditing geen variabelen; bij iedereen die geauditeerd wordt gelden dezelfde procedures.Alleen door auditing wint iemand zijn oorspronkelijk potentieel terug, zodat hij diegene kan zijn waarvan hij weet dat hij het werkelijk is. Alleen auditing bevrijdt iemand van de valkuilen van het reactief verstand.