DE E-METER

Auditing wordt vergemakkelijkt door gebruik te maken van een religieus apparaat dat de auditor en de preclear helpt bij het lokaliseren van gebieden van spirituele nood of moeilijkheden.

Dit religieuze instrument wordt Electro-psychometer oftewel E-meter genoemd. (Electro-psychometer is samengesteld uit het woord elektrometer, een geijkt instrument dat wordt gebruikt voor het meten van extreem lage elektrische spanningen, en psyche, de menselijke ziel, geest of verstand.) De E-meter meet iemands spirituele toestand of verandering daarin, en is daarom van enorm belang voor de auditor om de preclear te helpen de gebieden te vinden die moeten worden behandeld. De verborgen aard van het reactief verstand vereist dat men een instrument gebruikt dat in staat is de effecten daarvan te registreren – een functie die de E-meter nauwkeurig uitvoert.