DE AUDITOR EN DE PRECLEAR

Iemand die getraind en bevoegd is om mensen door middel van auditing te verbeteren wordt een auditor genoemd. Auditor wordt gedefinieerd als iemand die luistert, van het Latijnse audire, dat toehoren of luisteren betekent. Een auditor is een geestelijke, of geestelijke in opleiding, van de Scientology Kerk.

Iemand die auditing ontvangt wordt een preclear genoemd van pre (voor) en "Clear", iemand die de staat van Clear nog niet heeft bereikt. Een preclear is iemand die door middel van auditing meer over zichzelf en het leven te weten komt.